Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekarstudent prisad för exjobb i USA

Apotekarstudenten Mikael Boberg vid Göteborgs universitet, som gjort sitt examensarbete vid University of Washington i USA, har fått en hedersam utmärkelse på ASPET-kongressen i San Diego.

Mikael Boberg, som är i färd med att ta examen från apotekarprogrammet vid Göteborgs universitet, fick ”Graduate Student Best Presentation Award Honorable Mention” för sin posterpresentation vid kongressen ASPET, American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics, tidigare i april i San Diego.

Utöver detta fick han fick han stipendiet ASPET Graduate Travel Award för att presentera resultat från sitt examensarbete vid ytterligare en kongress.

Examensarbetet handlar om barns förmåga att ta upp, fördela och metabolisera läkemedel.

– Jag studerade barns nivåer och aktivitet av enzymet karboxylesteras, CES. Det finns flera typer av CES-enzymer, varav framför allt CES1 finns i levern som är kroppens viktigaste läkemedelsnedbrytande organ, berättar Mikael Boberg på Göteborgs universitets nyhetssajt.

Resultaten visade att barn har lägre nivåer av CES1 än vuxna och att CES1-nivåerna förändras med barnets ålder.

Mikael Boberg och hans kollegor tog också fram en datoriserad modell som kan användas för att förutsäga barns exponering för influensamedlet oseltamivir. Läkemedlet måste aktiveras av CES för att omvandlas till den aktiv substans.

– Upptäckterna skulle kunna användas i den framtida forskningen kring läkemedel som bryts ned av CES specifikt, och kan också användas för framtida utveckling av liknande datorbaserade modeller som kan förutse exponeringen av nya läkemedel hos barn, säger Mikael Boberg.

Läs mer på Göteborgs universitets hemsida.

Andra läser