Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nytt avtal för apotek klart

Idag har ett nytt kollektivavtal tecknats mellan Sveriges Farmaceuter och Svensk Handel. Avtalet innebär bland annat att akademikerföreningarna får större inflytande över lönebildningsprocessen.

Ett nytt kollektivavtal har nu tecknats mellan Sveriges Farmaceuter och Svensk Handel (som ansluter de flesta av apoteksaktörerna).

Det mest positiva förändringarna i det nya avtalet gäller enligt Christer Borg, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter, lönerna och kompetensutveckling.

Förbundet fick igenom en skrivning om vikten av farmaceutisk kompetens som lönekriterium, vilket är unikt för Sveriges Farmaceuters löneavtal.

Utöver detta förstärktes skrivningarna om farmaceutisk kompetensutveckling: “För farmaceuter är kompetensutveckling med farmacirelaterat innehåll särskilt viktigt för att kunna omsätta den farmaceutiska professionen i praktiken”. Den nya formuleringen kan användas konkret vid lönesamtal, enligt Christer Borg.

– Dessutom har den lokala lönebildningsprocessen, och akademikerföreningarnas del i den, tydliggjorts i det nya avtalet. Akademikerföreningarna ska vara delaktiga i inledande överläggningar med arbetsgivarna innan lönesamtalen inleds, och i uppföljande samtal efter lönesamtalen.

När det gäller de allmänna villkoren har reglerna för sammanhängande arbete och rätten till rast stramats upp.

– Nu har det blivit ordning i den här frågan. Kontentan är att man nu aldrig får jobba längre än fem timmar i sträck utan rast. I tidigare avtal har detta varit otydligt. Det här var det bara vi som yrkade på, säger Christer Borg.

Det nya avtalet innehåller också ett förtydligande av reglerna för förstadagsintyg vid sjukdom.

– Tidigare har arbetsgivaren kunnat kräva detta slentrianmässigt och det har hänt att vissa aktörer krävt intyg från första dagen regelmässigt. Nu har vi styrt upp vilka särskilda omständigheter som krävs för att detta kan komma på fråga.

I semesterfrågan fick inte förbundet igenom yrkandet på fyra veckors sammanhängande semester. En förändring när det gäller semester är dock att anställda nu efter överenskommelse med arbetsgivaren har rätt att avsäga sig möjligheten till huvudsemester under sommaren.

– Det här är exempelvis gynnsamt för medlemmar med utländsk bakgrund som vill resa till sitt tidigare hemland under en annan del av året.

När det gäller föräldralön är en förändring att detta framöver inte bara kommer att gälla tillsvidareanställda utan alla anställningsformer.

– När det gäller utlåningsfrågan kom vi inte så långt som vi ville. Det utmynnade i att vi och Svensk Handel tog fram två riktlinjer. Dessa säger att utlåning i första hand ska ske baserat på frivillighet och att arbetsgivaren ska ta hänsyn till medarbetarens möjlighet att förena arbetet med familjeliv och socialt liv i övrigt. Utöver detta ska en partsgemensam arbetsgrupp diskutera frågan vidare under hösten, säger Christer Borg.

– Vi har också kommit överens om så kallad flexpension, det vill säga möjlighet till deltidspension från 62 år, samt extra avsättning till tjänstepension.

Läs mer i förbundets pressmeddelande och i uppföljande artiklar längre fram.

Avtalet är ettårigt och gäller för perioden den 1 maj 2016 till och med den 30 april 2017.

Andra läser