Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kansli förstärks

FÖRBUNDSBLOGGEN: Sveriges Farmaceuters ordförande Kristina Fritjofsson berättar om förbundets prioriterade frågor och fyra nya rekryteringar till förbundskansliet.

Sveriges Farmaceuter är ni medlemmar – apotekare och receptarier.

Det är vad ni vill som styr vilka frågor som ska drivas mot arbetsgivare, politiker och andra intressenter.

Vi genomförde en enkät tidigt i våras för att få ännu bättre underlag för vad vi ska arbeta ned. Den gav många bra svar. Vi ska synas mer, driva opinion, verka för farmaceutisk kompetensutveckling, arbetsvillkor på apotek, farmaceutiska tjänster med mera.

Styrelsen har satt upp tydliga mål 2016 för kansliet: Rekrytering av studenter, behålla våra yrkesverksamma, fler lokala förtroendevalda och bättre stöttning av dessa (t ex med fler utbildningar) samt att stärka professionen.

I linje med detta sker en förstärkning av kansliet. Fyra nya personer börjar, först och främst vår nya förbundsdirektör Jenny Harlin som tillträder den 1 september.

I övrigt börjar Nathalie Ahnemark efter sommaren som medlemsrekryterande marknadskoordinator. Nathalie är utbildad civilekonom med inriktning på Service Management. Hon har erfarenhet från idéförsäljning och den fackliga rörelsen genom att ha varit studeranderepresentant samt ledamot i studentutskottet för civilekonomerna vid Umeå universitetet. Nu senast kommer Nathalie från Unionen där hon jobbat som medlemsrekryterare. Nathalie börjar hos oss den 2 augusti.

Dessutom tillträder Sanna Forshaug som ombudsman på Sveriges Farmaceuters förhandlingsavdelning. Hon avslutar för närvarande sin utbildning till personalvetare och har dessförinnan en gedigen arbetslivserfarenhet från olika positioner inom HM-koncernen och från Försäkringskassan. På Försäkringskassan jobbade hon både med HR-administration och med ett chefsprojekt. Sanna börjar den 7 juni.

Utöver detta håller vi på att rekrytera en assistent på deltid.

Förbundets marknadsförare och rekryteringsansvarige Ervin Alic har tyvärr slutat sin anställning. Han kommer istället att börja på Acreo Swedish ICT som kommunikations- och marknadschef. Jag önskar Ervin lycka till i denna nya fas av arbetslivet!

Jag har agerat temporär förbundsdirektör under en period, men går i september tillbaka till en renodlad roll som ordförande. I den rollen kommer jag fortsatt att jobba intensivt med att påverka politiker och intressenter inom hälso- och sjukvården, bland annat för att vi ska få en ännu tydligare roll i det multidisciplinära teamet runt patienten när det gäller bättre läkemedelsanvändning.

Till sist vill jag slå ett slag för höstens fullmäktige!

Se till att planera in den 25:e november, kom dit och gör din röst hörd.

Anmäl ditt intresse till styrelsen i den sektion du tillhör.

Kristina Fritjofsson

Andra läser