Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Osmaklig process”

En osmaklig process långt från den statliga värdegrunden och ett modernt rättssamhälle. Karin Hååg, tidigare direktör på Läkemedelsverket, riktar i ett brev till generaldirektören svidande kritik mot verket för avpolletteringen av en hög chef under fjolåret. Hon vill att GD agerar för att återupprätta förtroendet för verksledningen.

Svensk Farmaci skrev en lång rad artiklar, bland annat denna, om ärendet med den avstängda och sedermera uppsagde chefen under fjolåret.

Karin Hååg, som liksom den avsatta chefen lämnade verket under fjolåret, har nu skrivit ett brev ställt till registrator på Läkemedelsverket och generaldirektör Catarina Andersson Forsman. Andersson Forsman var inte i tjänst under fjolåret när avstängningen och uppsägningen av chefen genomfördes.

Brevet innehåller skarp kritik mot hanteringen av den avsatte chefen.

Ärendet beskrivs som en “inflytelsekonflikt där man använt sig av rykten, insinuationer, påståenden och antaganden som det saknas belägg för i syfte att trycka ut chefen”.

“Redskapet för att avlägsna chefen blir Personalansvarsnämnden, där en rad olika ersättare kallas in som ledamöter för att höra sina chefers, de ordinarie ledamöternas, vittnesmål”, fortsätter Hååg.

Nämnden lade stor vikt vid chefsjuristens vittnesmål i kraft att han förväntas vara oförvitlig, trots att han i själva verket var en part och delaktig i flera anklagelsepunkter, skriver hon.

Processen var sammantaget “direkt osmaklig och långt från den statliga värdegrunden och ett modernt rättssamhälle”, enligt Karin Hååg.

“För en generaldirektör som står för stabilitet, tillit och transparens är det omöjligt att blunda för de interna felaktigheter som hela historien med chefen uppvisar. Ett internt ansvarsutkrävande behöver äga rum för att återupprätta förtroendet för Läkemedelsverkets ledning”, avslutar hon.

Karin Hååg lämnade själv verket i höstas, och berättade varför i ett inlägg här på sajten. “Jag delar inte vissa värderingar och ageranden som flera i verksledningen gett uttryck för och gjort”, skrev hon då.

Hon är inte ensam om att kritisera verkets hantering av ärendet.

I juni i fjol försvarade professor Gert Ragnarsson, mångårig chef och tidigare medlem av ledningsgruppen på verket, den då avstängda chefen i ett yttrande till Socialdepartementet. “Anklagelserna mot chefen går långt utanför anständighetens gränser”, skrev Ragnarsson.

Svensk Farmaci har kontaktat Läkemedelsverkets generaldirektör Catarina Andersson Forsman för att ge henne möjlighet att kommentera brevet.

Andra läser