Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Jätteprojekt om läkemedel i miljö i mål

Det stora forskningsprogrammet om läkemedels miljöeffekter, Mistra Pharma, har gått i mål och levererat sin slutrapport. Projektet har utmynnat i en lång rad vetenskapliga publikationer, nya nätverk, rekommendationer och ny vattenreningsteknik.

Programmet har löpt i åtta år (2008-15) och finansierats av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra. Idag har slutrapporten presenterats på projektets hemsida.

Övergripande har fokus legat på identifiering och reduktion av miljörisker kopplade till läkemedel. Förutom en lång rad vetenskapliga publikationer har satsningen bland annat utmynnat i tio rekommendationer för förbättrad miljöriskutvärdering av läkemedel. I oktober i fjol hölls slutkonferensen “A sustainable recipe for a healthy future” i Stockholm.

Inom satsningen har också ett unikt nationellt nätverk av expertis inom fältet läkemedel i miljön byggts upp.

Mistra Pharma har också, enligt slutrapporten, förstärkt Sveriges roll som ledande nation när det gäller kunskap och forskning inom området. Satsningen har också bidragit till förstärkt miljöfokus i NLS och skapat en kunskapsbas kring vilka läkemedel som bör omfattas av den utökade monitorering av läkemedels effekter i miljön som Naturvårdsverket kommer att ansvara för.

Slutrapporten från Mistra Pharma finns att läsa här.

Svensk Farmaci ringde upp Joakim Larsson, professor i miljöfarmakologi vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, och bad honom summera det viktigaste som Mistra Pharma bidragit till i termer av forskningsresultat respektive effekter på samhällsnivå.

Läs intervjun med honom senare under veckan här på sajten.

Andra läser