Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Konstruktivt möte om forskning

En konstruktiv diskussion som gav flera konkreta förslag. Så recenserar Kristin Wisell gårdagens möte om apoteksforskning.

Kanske togs det första steget mot branschövergripande, vetenskapligt utvärderade farmaceutiska tjänster på svenska apotek vid ett möte igår i Sveriges Farmaceuters och Uppsala universitets regi.

Per Kristian Faksvåg, direktör med ansvar för professionsfrågor på norska apoteksföreningen, inledde med att ge ett panorama över de tjänster som införts branschgemensamt i Norge och utvärderats vetenskapligt på branschens initiativ.

Svensk Farmaci ringde upp Kristin Wisell, doktorand vid Uppsala universitet och en av mötets initiativtagare.

– Att vi lyckades samla alla inblandade aktörer kring den här frågan visar med all tydlighet att den upplevs som aktuell och viktig. Det var mycket inspirerande att få höra mer om erfarenheterna från Norge av Medisinstart och inhalationsvägledning. Presentationen var konkret och det var särskilt intressant att följa hur man fått de norska läkarna med på tåget. Den efterföljande diskussionen blev också oväntat konkret. Ett förslag som kom upp var att starta en gemensam arbetsgrupp i frågan, säger hon.

– Det fanns lite olika syn på hur mycket vi behöver förankra en fortsättning. Vissa tycker att tiden är mogen för att köra enligt norsk modell, andra lutade åt att man bör avvakta och förankra mer.

– Jag fick en känsla av att apoteksföreningens mandat stärktes. De har branschen med sig, det finns en tydlig vilja att komma vidare i den här frågan, säger Kristin Wisell.

I vilken mån är det möjligt för den svenska branschen att göra en ”copy/paste” på vad Norge gjort, om man vill det?

– Inhalationsvägledning tror jag kan vara den enklaste delen. Vi har nackdelen med flera olika IT-system på marknaden, i Norge har alla aktörer samma, men det finns absolut möjligheter att hitta lösningar även i Sverige.

En längre sammanfattning av mötet kommer att sammanställas nästa vecka.

Andra läser