Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Arbetsuppgifter på apotek kartläggs

I Norge har apoteksföreningen tagit initiativ till en bred utvärdering av farmaceutiska arbetsuppgifter på apotek. Nära 40 000 interventioner utförda i såväl receptur som självval ingår.

Tidsåtgången knuten till receptexpedition på apotek och hur ofta apoteken kontaktar läkarna. Det är några av frågorna som studeras i studien ”Kartlegging av oppgaver i apotek- intervensjoner, veiledning og informasjon” som genomförs i samarbete med Apotekenes kompetanse- og utviklingssenter (Apokus).

Datainsamlingen pågick mellan den 4 april till den 1 maj i år. 43 apotek från hela Norge deltog. Rapporter från cirka 40 000 interventioner utförda i såväl receptur som självval ingår. Tjänster som utförs av farmaceuter och apotekstekniker ingår.

– Mycket av det som görs på apoteken syns inte utåt. Det här är ett sätt att dokumentera och synliggöra det, både för oss själva, för de involverade myndigheterna och för politikerna, säger Per Kristian Faksvåg, direktör på norska apoteksföreningen.

– Studien är historisk i den meningen att det aldrig tidigare genomförts en liknande undersökning med detta omfång när det gäller interventioner på norska apotek.

Per Kristian Faksvåg är på plats i Stockholm i dag för att delta i Sveriges Farmaceuters möte om apoteksrelaterad forskning i eftermiddag. Där ska han bland annat berätta om statusen för tjänsterna Medisinstart och inhalationsvägledning som Svensk Farmaci skrivit om tidigare.

Läs mer om studien på Apotekföreningens hemsida.

Andra läser