Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Många chefer på apotek är ambitiösa”

Sveriges Farmaceuters förhandlingschef Christer Borg är bekymrad över de ageranden av apotekschefer som beskrevs i Etikforums blogg igår, men vill nyansera bilden av apotekssektorns chefer.

Sveriges Farmaceuters etikforums blogg från igår, som skildrade praktiserande studenters erfarenheter av apotekschefer, väckte en lång rad reaktioner på Facebook.

– De exempel på ageranden från chefer som nämns är minst sagt anmärkningsvärda. Att delegera till en apotekstekniker att skriva på recept är ju rent lagvidrigt och får inte förekomma. Stämmer detta är det något som bör anmälas, säger Christer Borg, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter.

– Men med det sagt vill jag betona att det finns många bra och ambitiösa chefer inom apotekssektorn som tar vara på sin personal på ett föredömligt sätt.

– Men det förefaller finnas en låg lägstanivå. Vi har fått allt fler vittnesmål om problem relaterade till chefsrollen i takt med att pressen att prestera ekonomiskt ökat för enskilda apotek. Skarpa vinstkrav är något som cheferna bör försöka omsätta på ett konstruktivt sätt, säger Christer Borg.

Avtalsrörelsen inom apotek pågår fortfarande. Har ni några särskilda yrkanden när det gäller cheferna?

– Ja, vi har påtalat att även chefer måste få relevant kompetensutveckling knuten till just chefsrollen. Vi kommer via våra akademikerföreningar på apoteksföretagen trycka på gentemot arbetsgivarna i syfte att apotekscheferna får kompetensutveckling och att de därmed får bättre möjligheter att utöva ett gott ledarskap.

– Vi vet att flera aktörer har särskilda kompetensutvecklingsprogram för chefer. Men man kan undra om de är heltäckande.

Vad gör förbundet för apotekscheferna?

– Vi erbjuder många aktiviteter via Sacos chefsnätverk. Vår förbundsjurist höll nyligen en föreläsningsserie med fokus på arbetsledning, riktad till chefer och andra medlemmar. Apotekscheferna är som sagt också en grupp som vi uppmärksammat i de pågående avtalsförhandlingarna, säger Christer Borg.

Andra läser