Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Unikt möte om apoteksforskning

I morgon torsdag arrangerar Sveriges Farmaceuter tillsammans med företrädare för Uppsala universitet ett möte om svensk apoteksbaserad forskning.

Representanter för lärosäten, apoteksaktörer, myndigheter, professionen, apoteksmarknadsutredningen med flera samlas i Sveriges Farmaceuters lokaler för att diskutera ämnet.

Initiativtagare är Clary Holtendal, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter och Kristin Wisell, doktorand vid institutionen för farmaci, Uppsala universitet.

– Mig veterligen är det första gången som detta görs i Sverige, säger Clary Holtendal.

Utgångspunkten är en snäv definition av apoteksrelaterad forskning: forskning kring apotekens arbetssätt, metoder, tjänster och professioner. Varför, hur och med vilket utfall använder patienter/kunder apotek?

– På ett möte förra veckan pekade apoteksutredaren Åsa Kullgren på bristen på och behovet av evidens för apoteksbaserade hälsointerventioner. I det perspektivet ligger den här diskussionen helt rätt i tiden, säger Clary Holtendal.

Särskilt inbjuden gäst är Per Kristian Faksvåg, direktör på Norges Apoteksförening, som kommer att berätta om projektet Medisinstart och den forskning som är kopplad till införandet av den tjänsten på norska apotek.

Delar av dagen kommer att ägnas åt en workshop-övning kring följande frågeområden:

1. Apoteksforskning – varför? Vill vi ha en livaktig apoteksforskning i Sverige? Varför är det viktigt? Vilka är behoven, vilka frågor är viktigast att besvara? Vilken typ av forskning är viktigast?

2. Vilka förutsättningar finns för en livaktig apoteksforskning i Sverige? Vilka är hindren, vilka möjligheter finns?

3. Hur ska det hända? Hur får vi en mer livaktig apoteksforskning i Sverige – om vi nu vill det? Vad behöver hända, vilka initiativ behöver tas, vem/vilka behöver agera?

Mötet kommer att dokumenteras och även refereras i Svensk Farmaci i samråd med mötesdeltagarna.

Andra läser