Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Utlåningsfråga olöst

Ännu har inget kollektivavtal tecknats mellan Sveriges Farmaceuter och Svensk Handel på apoteksområdet. Utlåningen är alltjämt den största knäckfrågan.

Avtalsförhandlingarna mellan Sveriges Farmaceuter och Svensk Handel inom apoteksområdet är fortfarande inne i vad Christer Borg, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter, beskriver som ett slutskede.

– I många frågor har parterna samsyn. Men vi är inte färdiga och det är framför allt i frågan om utlåning av personal som vi fortfarande står långt från varandra, säger Christer Borg, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter.

– Vi vill att det tydliggörs i vilka situationer som utlåning kan ske, hur långt bort den alternativa arbetsplatsen får vara belägen räknat i avstånd och tid samt vilken varaktighet som är acceptabel för utlåningarna. Allt detta förutsatt att arbetsgivare och arbetstagare inte har kunnat komma överens.

– När det gäller löneavtal och kompetensutveckling har vi dock uppnått förbättringar som gynnar våra farmaceuter, säger Christer Borg.

Mest läst