Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Oförändrat intresse för apotekarprogram

Antalet förstahandssökanden till landets tre apotekarutbildningar ökar bara marginellt inför hösten, trots fortsatt goda jobbutsikter och apoteksbranschens aktuella kampanj.

Både Universitetskanslerämbetet (UKÄ) och Universitets- och högskolerådet (UHR) har nu presenterat siffror på antalet sökanden efter den första ansökningsomgången inför höstterminen.

Vi skrev nyss om utvecklingen för receptarieutbildningarna i en separat artikel.

För apotekarutbildningarna gäller enligt UHR en svagt positiv trend. Umeå universitet ökar från 94 till 102 sökanden, Uppsala universitet från 222 till 225 och Göteborgs universitet från 146 till 149.

Sammantaget är det för apotekarprogrammen 1,9 förstahandssökande per plats – samma nivå som i fjol.

Det totala antalet sökanden till apotekarprogrammen, alltså inte bara förstahandssökanden, var 2166, att jämföra med 2033 i fjol.

Andra läser