Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fler söker receptarieutbildning

Cirka 100 fler än i fjol sökte i år en receptarieutbildning i första hand inför hösten. Glädjande, enligt apoteksföreningen som drivit kampanj och Sveriges Farmaceuter instämmer. Flera utbildningar upplever dock ett minskat söktryck från en redan låg nivå och allra lägst är söktrycket i Uppsala.

Omkring 100 fler än i fjol sökte i år en receptarieutbildning i första hand inför höstantagningen, enligt Universitetskanslerämbetets statistik. Antalet förstahandssökande per plats är 1,5 mot 1,4 vid höstantagningen i fjol.

Räknar man alla som överhuvudtaget sökt receptarieutbildning är ökningen av antalet sökande betydligt större – omkring 600 personer.

– Det är en glädjande utveckling och det är roligt att den nya Malmöutbildningen lockar så många, säger Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges apoteksförening.

Apoteksföreningen har under våren drivit en reklamkampanj via aftonbladet.se med syftet att öka intresset för utbildningarna. Kampanjen har haft cirka 70 000 besökare.

– Det är förstås svårt att säga med säkerhet hur mycket kampanjen har påverkat den här utvecklingen, men vi hoppas förstås att den har bidragit, säger Robert Svanström.

Tittar man mer i detalj på söktrycket framgår det att det är den nya utbildningen i Malmös tillkomst som ”räddar trenden” när det gäller förstahandssökande.

På tre av fyra övriga lärosäten minskar söktrycket till receptarieutbildningen.

Mest minskar Linnéuniversitetet i Kalmar som går från 200 till 151 förstahandssökande. Göteborgs universitet hade i fjol 90 sökande men inför hösten i år bara 70. Uppsala universitet har 90 förstahandssökande mot 91 i fjol. Umeå ökar dock från 96 förstahandssökande i fjol till 111 i år. Malmö Högskolas nya utbildning har 123 förstahandssökande inför hösten.

Relateras siffrorna till antalet studieplatser ser läget klart värst ut för Uppsala. Universitetet hade i höstas 90 utbildningsplatser – alltså i princip lika många som antalet förstahandssökande.

Uppsala kan alltså ofrivilligt erbjuda platsgaranti till alla förstahandssökande som klarar intagningskraven (förutsatt att universitetet inte justerat antalet studieplatser inför årets höstantagning).

Alla övriga lärosäten har klart färre studieplatser än antalet förstahandssökande.

Statistiken avser bruttoantalet sökanden (oavsett om de uppfyller antagningskriterierna) efter första sökomgången.

Läs mer om söktrycket till apotekarutbildningarna i senare artiklar.

Andra läser