Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Högt söktryck i Malmö

Många har sökt till den nya receptarieutbildningen på Malmö högskola som startar i höst. Förra veckan hölls ett referensgruppsmöte.

Den nya receptarieutbildningen på Malmö högskola börjar ta form och intresset att söka utbildningen har varit stort. 2,6 personer per studieplats har sökt utbildningen inför starten i höst.

Förra veckan hölls ett referensgruppsmöte på högskolan där arbetsgivar- och professionsföreträdare deltog.

Clary Holtendal, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter, deltog för förbundets räkning.

– Man får ett intryck av en utbildning präglad av nybyggaranda och korta beslutsvägar där man tydligt matchar arbetsmarknadens behov. Profileringen är tydligt mot apotek men det finns även en liten klinisk touch, utbildningen vill förmedla en övergripande kunskap om sjukvårdens strukturer, säger hon.

Läs mer om den nya utbildningens innehåll på Malmö högskolas webbplats.

Mest läst