Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekskarriär lockar efter praktik

Farmacevtiska Studentkårens anrika tidning Reptilen har nystartat i nedbantad form. I comebackutgåvan presenteras en undersökning om studenternas apotekspraktik som indikerar missnöje med ersättningen. De flesta studenter kan dock tänka sig att jobba på apotek även efter praktiken.

Farmis-Reptilen, som ges ut av Farmacevtiska studentkåren i Uppsala, har gjort comeback efter en tids bortavaro från trycket.

Återkomsten sker dock i nedbantad form – endast en utgåva ska ges ut per termin. Ylva Nilsson är ny ansvarig utgivare och Caroline Baskin, Meriem Jamil, Matilda Quarnström och Shara Dilzar är redaktörer.

I vårnumret presenterar Reptilen en mindre undersökning av hur apotekar- och receptariestudenter som genomfört sin apotekspraktik upplevde den. 90 studenter tillfrågades och 48 svarade på frågorna, som ställdes 2014.

75 procent av de svarande angav att de fått tillräckligt stöd av sin handledare under praktiken. 77 procent angav att de, efter sina erfarenheter av praktiken, är ”intresserade av att jobba på apotek i framtiden”.

När det gäller ersättningsfrågan var dock missnöjet stort 2014. 81 procent svarade nej på frågan om de var nöjda med den ersättning de fått i samband med praktiken. 92 procent angav att de tycker att alla apotekskedjor borde erbjuda samma ersättning.

Andra läser