Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

LV: “Vi stärker innovationsarbetet”

Innovationskontoret försvinner, men sammantaget förstärks Läkemedelsverkets innovationsarbete. Det säger Thomas Ekvall, direktör på Läkemedelsverket. På Medicon Village beklagar man att innovationskontoret försvinner.

Thomas Ekvall bekräftar det vi skrev i morse – att Läkemedelsverkets innovationskontor upphör med verkan den 1 maj.

Men detta innebär inte att verket sänker ambitionen i innovationsarbetet, snarare tvärtom, menar han.

– Vi ser ett stort behov av detta och snarare utökas verksamheten eftersom alla verksamhetsområden nu får innovationsarbete som en del av sina uppdrag. Vårt anslag i utvecklings- och innovationsarbetet blir bredare, säger han.

– Vi kommer också att ha kvar informationen på hemsidan och vi kommer att ha särskilda koordinatorer för innovationsarbetet.

Vad händer med de två medarbetare, Brita Sjöström och Torbjörn Arvidsson, som är knutna till innovationskontoret idag?

– De kommer att få andra arbetsuppgifter av verksamhetsövergripande karaktär på Läkemedelsverket, säger Thomas Ekvall.

Innovationskontoret hade under en period ett mindre kontor på life science-klustret Medicon Village i Lund. Kerstin Jakobsson, vice vd på Medicon Village AB, tycker att det är tråkigt att innovationskontoret försvinner.

– Att ha Läkemedelsverkets innovationskontor närvarande hos oss har varit mycket uppskattat av våra bolag. De har genomfört ett stort antal intressanta föreläsningar som bolagen har haft nytta av, säger Kerstin Jakobsson.

Andra läser