Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Slår larm om dålig arbetsmiljö

Ett överdrivet fokus på försäljning gör att många svenska apotek är på väg att tappa kundernas förtroende. Det menar apotekarstudenten Danial Shahrokhzadeh som gör sin praktikperiod på apotek. Han vill ge branschen en väckarklocka.

Danial Shahrokhzadeh är apotekarstudent i Uppsala och genomför för närvarande sin apotekspraktik. Han har dessutom jobbat extra på apotek inom flera olika kedjor under studietiden.

Danial är missnöjd med arbetsmiljön och farmaceuternas arbetssätt på apoteken och vill nu berätta om sina erfarenheter.

– Det ser tyvärr ganska illa ut ute i verkligheten. Med ett överdrivet fokus på försäljning håller vi på att urholka det förtroende som patienter sedan länge har för apoteken och farmaceuterna. Om utvecklingen följer i samma spår som idag kommer patienternas förtroende att försvinna. Många patienter har dessvärre redan tappat förtroendet för oss och betraktar inte apoteken och apotekspersonalen som en del av hälso- och sjukvården längre. Min bild är att det faktiskt var bättre på monopoltiden, säger han.

– Det här faller till stor del tillbaka på arbetsgivarna. Det finns flera apotek som betalar ut bonus om man höjer siffrorna och jobbar hårt för att korta kötider. Andra arbetar för att öka antalet receptrader, det vill säga att patienterna ska hämta ut fler läkemedel oavsett vad de egentligen vill eller har behov av. Det här verkar direkt kontraproduktivt på patienternas förtroende för oss. Men man kan inte bara skylla på arbetsgivarna. Det finns också individuella farmaceuter som förefaller vara mer lojala mot företaget än patienterna.

– Enligt hälso- och sjukvårdslagens första paragraf ska hälso- och sjukvården vidta åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Det är tråkigt att man måste påminna om en så grundläggande formulering. Vi måste hitta tillbaka till att detta är vår viktigaste uppgift, säger Danial Shahrokhzadeh.

Vad kan man göra åt saken?

– I grunden tror jag att det är ganska enkelt. Som företag och som individuella farmaceuter måste vi börja bemöta patienterna på samma sätt som vi själva vill bli bemötta i en sjukvårdsmiljö.

Danial Shahrokhzadeh poängterar dock att han inte bara vill vara negativ när det gäller dagens situation på svenska apotek.

– Det finns skillnader mellan företagen och det finns förstås många duktiga och rakryggade farmaceuter som gör ett bra jobb, säger han.

Andra läser