Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Märklig referens till Harrisburgolyckan”

ETIKBLOGGEN: Arbetsplatsolyckor händer, som den nyligen i en autoklav på ett företag i vår bransch. Men hur ser läget ut på den aktuella arbetsplatsen idag?

Den här bloggen handlar om ett ämne som Etikbloggen inte belyst så ofta – arbetsplatssäkerhet.

Olyckor händer på arbetsplatser, ibland med fatal utgång för den eller de som är inblandade.

Polisanmälan görs och Arbetsmiljöverket blir inblandat.

Arbetsplatsen ska utreda och försöka ta reda på vad som gått fel. Det dör mellan 30 och 50 personer årligen i arbetsplatsolyckor i Sverige.

För några veckor sedan dog en person efter att ha fastnat i autoklav.

Olyckan skedde när mannen fastnade i dörren till en värmeautoklav, ett utrymme där föremål steriliseras i höga temperaturer. Polisen uppges inte veta om han klämdes ihjäl eller dog till följd av värmeutvecklingen.

Vid utredning av olyckan konstaterades att utrustningen fungerar och att säkerhetssystemen var intakta. Det inträffade var en olyckshändelse. Vidare utredning görs av företaget och leverantören av autoklaven är kontaktad för utförlig utredning och åtgärder. Chefen för verksamheten konstaterar att det som hänt är en olyckshändelse där teknikern har kommit åt en switch som har satt säkerhetssystemet ur spel och han har avlidit i princip omedelbart när dörren stängdes.

Det här inträffade under ett underhållsarbete med en erfaren tekniker som var säkerhetsmedveten och försiktig. Även om vi vet orsaken så är det svårt att begripa hur det har kunnat inträffa. Vi har ett ledningssystem, fortsätter chefen, i och med att vi redan är i en reglerad verksamhet. Vi är miljö- och arbetsmiljöcertifierade, så det här är en djupt tragisk och nästan Harrisburg-liknande situation, att man nästan inte kan förstå att det som har hänt kunde hända, säger chefen.

Bortsett från kopplingen till Harrisburg, så förefaller det hela rimligt. Harrisburg-olyckan var ett reaktorhaveri vid kärnkraftverket Three Mile Island 1979. Olyckan föregicks av ett underhållsarbete där misstag lett till stängda ventiler följt av flera felaktiga åtgärder som förvärrade situationen innan man förstod vad som inträffat.

Ingen dog vid olyckan, men upprensningen tog nästan 12 år. Parallellen är svår att förstå. Flera missgrepp kunde konstateras vid utredningen efter olyckan. Felen hade konstaterats 13 månader före olyckan men vid tiden för olyckan var instruktionerna och utbildningen ej korrigerade och fortfarande bristfälliga.

Om igen. Det inträffade var en olyckshändelse. Teknikern har felaktigt tryckt på en switch och då händer olyckan. Chefen relaterar till Harrisburg som inträffade på grund av felaktig hantering av säkerhetsinformation och felaktigt förhållningssätt gentemot säkerhet på arbetsplatsen.

Så vad är läget för den aktuella arbetsplatsen? Har man ett tillfredsställande säkerhetstänk? Var referensen till Harrisburg ett missgrepp? Eller?

Etikforum

Andra läser