Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

LV anmäls till JK efter saluförbud

Läkemedelsverket utfärdade i fjol ett saluförbud för ett nagellack. Det var felaktigt och nära att sätta tillverkaren i konkurs, hävdar apotekaren Marie Lodén, som anmält verket till Justitiekanslern, JK, med krav på miljonskadestånd.

Den 4 maj 2015 förbjöd Läkemedelsverket det svenska bolaget L.Y.X. by T. Cosmetics AB att sälja nagellacket L.Y.X. One Step Gel Polish för konsumentbruk. Verket hänvisade till miljötillsynsförordningen, miljöbalken och en förordning om kosmetiska produkter. Beslutet trädde i kraft omedelbart och förenades med löpande vite.

L.Y.X överklagade saluförbudet och yrkade på att det skulle inhiberas eftersom man ansåg att det var oriktigt och sannolikt skulle komma att ändras. Denna överklagan avslogs dock.

Marie Lodén, apotekare och vd på Eviderm Institute AB som anlitats som säkerhetsbedömare av nagellackstillverkaren, drog då igång en domstolsprocess.

Den ledde till att Nacka Tingsrätt den 15 december i fjol upphävde saluförbudet.

Detta skedde efter att tillverkaren den 1 december hade reviderat sin säkerhetsrapport, och då angav även Läkemedelsverket till rätten att det inte fanns fog för att upprätthålla saluförbudet.

Men enligt Marie Lodén var LV:s beslut helt ogrundat från första början.

– Min bild är att saluförbudet orsakades av slarv och okunskap hos myndigheten, vilket var nära att försätta ett bolag i konkurs, säger Marie Lodén.

Nu har hon anmält myndigheten till JK för vårdslöshet.

– Man får helt enkelt inte behandla företag och regelverk så vårdslöst som man gjort i det här fallet. Läkemedelsverket stoppade försäljningen trots att produkten var säker och att företaget gjorde allt för att åtgärda myndighetens önskemål. Verkets handlande är besynnerligt och torde gå helt i stick i stäv med vad medborgarna förväntar sig av myndigheten, säger Marie Lodén, som yrkat på 2,3 miljoner kronor i skadestånd hos Justitiekanslern.

Svensk Farmaci har utan resultat sökt de personer på Läkemedelsverket som är insatta i ärendet, för en kommentar. Vi uppdaterar artikeln eller skriver en uppföljande artikel när vi får tag på någon av dem.

Andra läser