Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kraftig ökning av läkemedelskostnader

De totala kostnaderna för läkemedel mätt som AUP ökade med hela 6,3 procent i fjol. Regeringen utökade budgetposten för läkemedelsförmånen med drygt 1,8 miljarder kronor i vårändringsbudgeten som presenterades idag.

Ökningen av läkemedelskostnaderna (AUP) på 6,3 procent 2015, som framgår av Socialstyrelsens läkemedelsstatistik för 2015 som presenterades igår, är den största på många år.

En faktor som kan förklara delar av utvecklingen är de nya hepatit C-läkemedlen. Kostnaden för förskrivna hepatit-C läkemedel 2015 uppgick till 1,5 miljarder kronor i fjol, enligt Socialstyrelsens statistiksammanställning.

Den ökade kostnadsbilden för läkemedel får till synes konsekvenser i den vårändringsbudget som finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade idag.

Här föreslår regeringen att statens utgifter för läkemedelsförmånerna ökas med drygt 1,8 miljarder kronor.

Vi skriver mer om regeringens budgetförstärkning avseende läkemedelsförmånen i en uppföljande artikel inom kort.

Mest läst