Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoex bygger om

Den snabba tillväxten gör att apoteksaktören Apoex genomför en större omorganisation. Svensk Farmaci bad vd Jens Berlips berätta om förändringen.

Kan du summera den tänkta förändringen?

– Bakgrunden är att Apoex organisation har vuxit snabbt på kort tid. Det har inneburit kraftigt ökade krav och ökad belastning på enskilda funktioner och specifika roller, säger Jens Berlips.

– Tillväxten har också skapat en väsentligt högre grad av komplexitet och därmed ökad belastning på hela organisationen. I takt med denna utveckling har kraven på ledning, chefer och det samlade ledarskapet ökat. Vi har därför genomfört en omfattande genomlysning av verksamheten. Denna har påkallat ett antal åtgärder, bland annat en ny organisationsstruktur och en tydligare ansvarsfördelning.

Förändringen innebär bland annat att ledningsgruppen utökas.

– Det blir en utökad ledningsgrupp som bättre representerar olika delar av verksamheten. Namn kan jag inte gå ut med ännu, säger Jens Berlips.

Andra inslag i den nya organisationen är uppsamling av stabsfunktioner i en ny organisatorisk enhet ”med tydlig ledning och styrning”, och en centraliserad driftverksamhet ”med fokus och resurser för kontinuerlig utveckling”.

Medför förändringarna personalnedskärningar eller nyrekrytering av personal?

– Båda kan förekomma i mindre utsträckning. Vi har i dagsläget förhandlat organisationen som sådan och chefsledet med fackförbunden. Den 21 april träffas vi igen för fortsatt förhandling, och presenterar då återstående del av bemanningen. Vi har som mål att i första hand tillsätta alla nytillkomna roller via intern rekrytering, säger Jens Berlips.

Mest läst