Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kvinnliga apotekschefer tjänar mer än manliga

Sveriges Farmaceuter har undersökt hur jämställda lönerna är för förbundets medlemskategorier. Inom industri och landsting tjänar män mer än kvinnor – men kvinnliga apotekschefer tjänar mer än manliga.

Christer Borg, förhandlingschef och lönestatistikansvarig på Sveriges Farmaceuter, har i år gjort en särskild kontroll av skillnaderna mellan könen utifrån svaren på den årliga löneenkäten.

– Det blir alltid en grov uppskattning att bara sortera på kön, man får inte med sådana saker som examensår, ålder, och anställningstid till exempel. Men könsbaserad statistik kan ändå visa intressanta tendenser, säger han.

När det gäller apoteksfarmaceuter finns det ingen grund att tro att kvinnor blir lönemässigt diskriminerade, tvärtom visar statistiken att kvinnorna ofta har högre lön än männen.

Bland apotekschefer oavsett utbildning skiljer det 1 500 kr per månad mellan kvinnor och män i kvinnornas favör. Och bland apotekschefer som är apotekare är skillnaden ännu större där kvinnorna, i snitt, tjänar 2 500 kr mer än sina manliga kollegor. När det gäller apotekschefer med receptarieutbildning finns det för få män för att det ska vara meningsfullt att jämföra statistiken mellan könen.

Mellan apotekare på apotek som inte är chefer är skillnaden mellan könen obefintlig. Manliga receptarier utan chefsposition tjänar dock i snitt 1 000 kr mer i månaden än sina kvinnliga kollegor.

Apoteksområdet är det enda där det finns så många individer att det går att bryta ned statistiken på olika befattningar. Inom de andra sektorerna går det bara att göra analysen på hela gruppen.

Genomgången visar att manliga farmaceuter inom läkemedelsindustrin tjänar några tusen mer per månad än kvinnorna.

– Min känsla är att männen ligger lite högre i lön än kvinnorna inom industrin. Men jag tror inte att farmaceuter är särskilt utsatta utan vi ligger nog med samma fördelning som andra yrkesgrupper. Det är förstås inte ok, tycker jag, och det är något att jobba vidare på, säger Tuulikki Lindmark, ordförande i förbundets industrisektion.

Inom statlig tjänst är det i princip ingen skillnad mellan könen, medan det i landstingsvärlden i stället är ganska stor skillnad. Bland landstingsanställda apotekare tjänar männen i snitt cirka 43 000 kr per månad medan kvinnorna får 35 000 kr, vilket är en väldigt stor skillnad, menar Christer Borg.

– Det är en så stor skillnad att jag skulle vilja titta mer på dessa siffror och undersöka vad de beror på, säger han.

Bland de 14 apotekarna som jobbar inom Västerbottens läns landsting stämmer bilden väl, men här finns det också en sannolik förklaring till skillnaden.

– Hos oss har vi en väldigt stor lönespridning. Vi har bara en man och han är nog den som har jobbat längst och har därför sannolikt bland de högre lönerna, säger Pia Seidel, ledamot i offentligsektionen och informationsapotekare vid Läkemedelscentrum i Västerbottens läns landsting.

Läs mer i Svensk Farmaci nr 2/16 som kommer ut nästa vecka.

Andra läser