Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedel i vattnet i fokus

Nästa vecka anordnas en stor konferens om läkemedel och vatten i Uppsala.

Fokus ligger på hur man kan minska läkemedelsutsläpp i vattnet både nationellt och internationellt.

Enligt programmet ska läkemedelsubstansers livscykel belysas på tre viktiga punkter för utsläpp i miljön: produktion, användning och avfallshantering.

Arrangörer är SIWI, Stockholm International Water Institute, tillsammans med bland andra Svenskt Vatten och den internationella vattenorganisationen IWA:s svenska gren. Konferensen pågår 12-13 april på Norrlands nations konferenscenter.

Under konferensen kommer ett så kallat working paper att släppas med fokus på minskning av läkemedelsutsläpp i miljön.

Bland de svenska föreläsarna finns Joakim Larsson, ledande forskare om läkemedels miljöeffekter vid Göteborgs universitet och Jerker Fick, apotekare och docent vid Umeå universitet.

Konferensprogrammet finns här.

Andra läser