Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Regeringen vill se fler apoteksinspektioner

Regeringen vill att LV gör fler inspektioner av apotek - men verket får inget extra anslag för uppgiften. Allmänheten kan få bättre möjligheter att anmäla när läkemedel inte finns inne på apotek. UTÖKAD 13:19

I höstas fick Läkemedelsverket (LV) ett regeringsuppdrag när det gäller tillsynen av apoteksmarknaden. Regeringen vill att LV ökar kontrollen av kvalitetsnivån på apoteken via utökad fälttillsyn.

Bakgrunden är enligt regeringen bland annat signaler på bristande tillgänglighet till läkemedel på apoteken. Regeringen vill också att LV överväger om man kan underlätta för allmänheten att anmäla bristande tillgänglighet till läkemedel på apotek.

– Jag kan tycka att det finns ett kvardröjande omotiverat fokus från politiskt håll på tillgänglighetsfrågan. Min bild är att tillgängligheten inte är det största problemet idag, vi har ju ett utökat antal apotek, nya distributionskanaler och möjlighet att kontrollera lagerstatus. Det är dags att komma vidare och ta tag i andra frågor, exempelvis apotekens roll i samhället, säger Clary Holtendal, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

Andra anledningar till uppdraget är enligt regeringen signaler på sämre förutsättningar för farmaceutisk rådgivning och kompetensutveckling för apotekspersonalen.

Läkemedelsverket efterlyser nu inspel på regeringsuppdraget från ett antal instanser.

Senast den 31 maj ska verket redovisa en översyn av apotekstillsynen och åtgärdsförslag till Socialdepartementet. Rapporten ska utgöra ett underlag till den pågående apoteksutredningen.

Läkemedelsverket får inga ytterligare medel för den utökade tillsynen. LV har på senare år inte förbrukat de medel man fått in via avgifter på detta område och därför bör uppdraget kunna utföras inom ramen för de avgifter som apoteken redan betalar, menar regeringen.

Varför har ni inte använt avgiftsintäkterna fullt ut till inspektioner hittills?

– Intäkterna från apoteken kommer som en årsavgift, och antalet apotek har ökat kraftigt. Parallellt med det har det tagit tid för oss att bygga upp den här verksamheten, säger Erica Hagblom, utredare på Läkemedelsverket.

Har ni redan nu gjort någon analys om vilket antal inspektioner ni kan nå upp till med befintliga intäkter?

– Nej, det är för tidigt att säga. Vi måste också utvärdera vad enskilda fältinspektioner ger relativt andra metoder. När vi väljer apotek att inspektera arbetar vi redan idag med riskbaserade bedömningar, men eventuellt kan vi utveckla detta ytterligare.

I fjol gjorde verket 49 fysiska inspektioner på apotek, enligt den nyligen publicerade tillsynsrapporten. Personal/organisation samt egenkontroll på nyöppnande apotek var de två områden där Läkemedelsverket såg flest avvikelser i fjol.

Under 2016 ska Läkemedelsverkets apotekstillsyn särskilt fokusera på två temaområden: distanshandel av läkemedel respektive bemanning/kompetensförsörjning i egenvården.

Andra läser