Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Arbetsgivare lyssnar inte”

Många av Sveriges Farmaceuters förtroendevalda tycker inte att arbetsgivaren lyssnar på fackliga åsikter. En oroande signal, anser förbundsordförande Kristina Fritjofsson.

Sveriges Farmaceuter lät tidigare i år opinionsinstitutet Novus göra en undersökning där medlemmar fick lämna synpunkter på förbundet och dess prioriteringar. 1 351 webbintervjuer genomfördes.

126 av förbundets förtroendevalda svarade på frågorna.

En av frågorna löd ”Upplever du att arbetsgivarna lyssnar och tar till sig av de fackliga åsikterna som framförs på din arbetsplats?”.

28 procent av de förtroendevalda svarade nej på frågan.

– Det här är en förvånansvärt hög siffra och en oroande signal. Den svenska modellen på arbetsmarknaden bygger ju på en ömsesidig lyhördhet och konstruktivt samråd mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det borde vara en självklarhet att man lyssnar på facket, säger förbundsordförande Kristina Fritjofsson.

37 procent svarade ja på frågan och 35 procent svarade ”vet ej”.

Andra delar av enkäten fångade upp vilka frågor som medlemmarna vill att förbundet ska driva. Svaren skiljde sig åt mellan sektionerna.

Medlemmarna inom apotek, där avtalsförhandlingar pågår i år, vill i hög grad att förbundet arbetar med semestervillkor, arbetstider och ”balans mellan arbete och familj”.

– Det här är en viktig signal som vi tar till oss inför avtalsförhandlingarna på apoteksområdet, säger Kristina Fritjofsson.

Att förbundet ”arbetar för bättre arbetsvillkor” rankades som mycket viktigt av 83 procent av de som svarade på enkäten.

Vi skriver mer om utfallet av Novus-enkäten i fler artiklar här på sajten och i tryckta Svensk Farmaci längre fram.

Mest läst