Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ska besvara remiss om apoteksetiketter

Sveriges Farmaceuter har ombetts av Regeringen och Läkemedelsverket att besvara en remiss som rör märkning av apoteksetiketten med substansnamn vid generiskt utbyte

Uppdraget från Regeringen är en del av den Nationella läkemedelsstrategin och syftar till att förbättra patientsäkerheten vid det generiska utbytet på apoteken, men även att öka patienternas information om och förståelse för det generiska utbytet.

– Läkemedelsverket har gett förslag på olika etiketter och vi ska kommentera detta, säger Clary Holtendal, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

Genom remissförfarandet gör Läkemedelsverket en inventering, som sedan ligger till grund för verkets förslag om hur apoteksetiketten på receptförskrivna läkemedel vid ett generiskt utbyte ska innehålla tydlig och enhetlig information om både vilket läkemedel som förskrivits och vilket läkemedel som har expedierats, såväl namn på den/de aktiva substansen/-erna som produktnamn, enligt information från verket.

Flera apoteksaktörer gör redan detta idag men de kan de komma att beröras av en ändrad utformning av etikettens innehåll eller layout, då Läkemedelsverket önskar en standardisering.

– Det är väldigt konkret och ett både roligt och viktigt uppdrag att vara med och utforma hur den idealiska etiketten ska se ut, säger Clary Holtendal.

Remissvaret ska in till Läkemedelsverket senast den 8 april, och uppdraget planeras vara slutfört i juni månad i år.

Mest läst