Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nystart för strategi

Idag träffas alla tunga intressenter inom Läkemedelssverige för ett uppstartsmöte om den nya nationella läkemedelsstrategin.

Det var 2011 som den dåvarande alliansregeringen tog beslutet att införa en nationell läkemedelsstrategi. Visionen löd ”bättre läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle”, och ett av målen var att främja samarbetet på läkemedelsområdet.

I december fattade den nuvarande regeringen och SKL beslut om en ny, något nedbantad nationell läkemedelsstrategi (NLS).

Idag träffas alla som arbetar med strategiarbetet – högnivågruppen, expertgruppen, uppföljningsgruppen och perspektivgruppen – på hotell Sheraton i Stockholm för ett startmöte.

Mötet ska enligt inbjudan inspirera till den kommande omvärldsanalys som ska ligga till grund för 2017 års handlingsplan.

På talarlistan finns, vid sidan av sjukvårdsminister Gabriel Wikström, ämnesrådet på Socialdepartementet Stefan Karlsson, kanslirådet Anne Nilsson, direktören Madeleine Wallding, Läkemedelsverket och SKL:s projektledare Susanna Eklund.

Sveriges Farmaceuter ingår sedan i höstas såväl i NLS högnivå- och expertgrupp.

Häromdagen skrev en rad företrädare för NLS en artikel om strategiarbetet i Dagens Medicin.

Läs gärna vår intervju från i fjol med statssekreterare Agneta Karlsson (S) om regeringens ambitioner med den nationella läkemedelsstrategin.

Läs strategidokumentet här.

Andra läser