Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ett land byggt på papper och piller

Svensk export av varor och tjänster fortsätter uppåt, enligt en rapport från Kommerskollegium som presenteras idag. Starkt bidragande är läkemedelsexporten, som formligen exploderade i fjol. Vid sidan av pappersprodukter har läkemedel nu den bästa handelsbalansen.

Svensk export av varor och tjänster fortsätter uppåt.

Exporten ökade med 7,4 procent under fjolåret jämfört med föregående år, enligt Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel 2015 som presenteras idag.

Läkemedel utgör en starkt växande andel av den svenska utskeppningen av varor. Bara under fjolåret ökade läkemedelsexporten från Sverige med hela 20,2 procent jämfört med föregående år, enligt aktuell statistik från SCB, som refereras på Lif:s hemsida. Läkemedel för 71,2 miljarder kronor exporterades från landet under 2015.

Handelsbalansen, skillnaden mellan export och import, ökade procentuellt ännu mer inom sektorn under fjolåret, närmare bestämt med 32,9 procent sedan föregående år.

Handelsbalansen inom kategorin medicinska och farmaceutiska produkter uppgick i fjol till 37,8 miljarder kronor, enligt SCB. Produktgruppen har därmed den näst största handelsbalansen efter produkter relaterade till pappersindustrin.

Andra läser