Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Pediatriska farmaceuter möts

Intresserad av pediatrisk farmaci? I april finns chansen att lära mer när SPPG, Scandinavian Paedriatic Pharmacist Group, firar 15-årsjubileum i Stockholm med en minikonferens.

Den 14-15 april är Sverige värdland för den skandinaviska barnläkemedelsgruppen SPPG:s jubileumsmöte.

Gruppen startades efter att norska och svenska pediatriska farmaceuter mötts vid brittiska Neonatal & Peadiatric Pharmacists Groups (NPPG) konferens i Derby, Storbritannien, 1999.

Huvudtalare på jubileumsmötet i Stockholm är den brittiske professorn och pediatriske farmaceuten Tony Nunn, som var en av krafterna bakom EU:s särskilda regelverk kring barn och läkemedel.

– Han har också bland annat varit apotekschef vid ett stort barnsjukhus i Liverpool och bedrivit ledande forskning om barn och konserveringsmedel, så han lär tala om mer än bara regulatory-frågor. Det ska bli intressant att höra Tony Nunn reflektera utifrån sin långa erfarenhet inom ett yrkesområde som är relativt nytt hos oss, säger Per Nydert, apotekare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och fram tills nyligen ordförande i SPPG.

Läs mer om SPPG-mötet här.

Mest läst