Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“De flesta är nöjda”

Apotek Hjärtat är en av de apotekskedjor som anställer apotekare från andra EU-länder. Camilla Ås, HR-chef på bolaget, svarar på Svensk Farmacis frågor om EU-apotekarnas villkor. REVIDERAD 11:55

I Sveriges Farmaceuters etikforums blogg som vi publicerade förra veckan beskrevs situationen för den rumänske apotekaren Piotr som flyttade till Sverige för att jobba på apotek. Efter hård arbetsbelastning mådde han så dåligt att kollegorna var tvungna att kalla på ambulans.

I en uppföljande artikel skrev vi att Sveriges Farmaceuter reagerat på de villkor som gäller för EU-apotekarna. Förbundet analyserar nu frågan juridiskt. I samtliga de fall som förbundet känner till har EU-apotekarna relativt låga löner för sin ålder. I alla fallen har apotekarna ingen möjlighet att säga upp sig inom tre år utan att bli återbetalningsskyldiga på stora belopp, med hänvisning till den utbildning med mera som kedjorna bekostat för EU-apotekarens räkning.

En av de kedjor som anställt EU-apotekare är Apotek Hjärtat. Svensk Farmaci ställde några frågor till kedjans HR-chef Camilla Ås.

– För det första känner vi inte igen situationen för den person som beskrivs i bloggen, den kan inte vara hämtad från Hjärtat, säger hon.

Kritiker menar att uppläggen skapar en inlåsningseffekt för EU-apotekarna som ”gör dem livegna” under deras tre första år. Hur motiverar ni er tillämpning av dessa villkor?

– Eftersom det är brist på farmaceuter i Sverige har vi valt att rekrytera medarbetare från andra EU-länder som därmed får en chans att komma in på den svenska arbetsmarknaden, där löner och andra anställningsvillkor i regel är bättre än i hemlandet. Det är deltagarna själva som söker till programmet och under de fem år vi rekryterat EU-farmaceuter har den absoluta majoriteten varit nöjda med upplägget. Våra EU-apotekare får marknadsmässiga löner.

– Programmet som bland annat omfattar språkutbildning med svensk lärare, boende, resor och praktik är en stor investering för Hjärtat. Därför finns också ett avtal där deltagarna förbinder sig att de kommer arbeta vidare inom företaget i minst tre år. De flesta har valt att stanna kvar betydligt längre än så. Givetvis kan det uppstå omständigheter som gör att medarbetaren måste avbryta sin anställning och då tar vi självklart ställning till det konkreta fallet och försöker hitta en gemensam lösning som inte i första hand handlar om återbetalningsskyldighet. Det senare skulle dock kunna bli aktuellt om man exempelvis väljer att gå till en konkurrent innan avtalstiden löpt ut. Det har dock hittills aldrig hänt att någon återbetalning behövt göras, säger Camilla Ås.

Hur många EU-apotekare har ni anställt?

– Totalt har vi rekryterat cirka 30 medarbetare från andra EU-länder sedan 2011.

Den egna uppsägningsrätten är ett fundament i den svenska modellen på arbetsmarknaden. Kan man inte se den som kraftigt inskränkt i de här fallen?

– Vi förstår att man kan tolka det så, men uppsägningsrätten är oinskränkt. Hjärtat står för hela utbildningskostnaden under förutsättning att medarbetaren stannar under avtalsperioden om tre år.

Vad uppskattar ni att den utbildning i svenska som EU-apotekarna erbjuds kostar?

– Rekryteringskostnaderna för denna typ av rekrytering är givetvis betydligt mer kostsam än vad en vanlig rekrytering är, men exakta belopp för de olika delarna går vi inte ut med, säger Camilla Ås.

Mest läst