Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Stockholm börjar ”switcha” infliximab

Stockholms läns läkemedelskommitté ger nu klartecken för switchar till biosimilar för patienter som redan står på infliximab. Kostnaderna för RA-läkemedlet kan därmed kapas med cirka 40 procent, pengar som enligt landstinget kan frigöras till andra angelägna behandlingar.

I augusti i fjol skrev vi om Landstinget Blekinge, som som första landsting rekommenderade läkare att switcha patienter som står på infliximab (Remicade) till en biosimilar.

Sedan dess har Svensk reumatologisk förening svängt i frågan. De tar inte längre avstånd från att patienter med befintlig behandling med biologiskt läkemedel byter till en billigare biosimilar.

Nu går landets största landsting, Stockholms läns landsting (SLL), samma väg.

Carl-Olav Stiller, klinisk farmakolog vid Karolinska universitetssjukhuset och ordförande i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för analgetika och reumatologiska sjukdomar, förklarar beslutet på SLL:s sajt Janusinfo.

”Således har vi kommit fram till att biosimilaren CT-P13 är att betraktas som likvärdig med originalpreparatet Remicade vid nyinsättning och att preparatet med det lägsta priset ska väljas. Vidare anser vi att det inte föreligger hinder mot ett byte från Remicade till CT-P13 hos en patient. I samband med introduktionen av biosimilarer för infliximab kan kostnaderna för detta preparat minska med cirka 40 procent till följd av ökad konkurrens. Det är resurser som kan frigöras för andra angelägna behandlingar”, skriver Carl-Olav Stiller.

Andra läser