Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Landsting(S)drivna apotek?

BLOGG: En rad genomtänkta förslag på läkemedelsområdet har presenterats i utredningar, arbetsgrupper och strategier sedan millennieskiftet, bara för att sedan inte förverkligas. Den aktuella apoteksutredningens mest bestående resultat kan bli att landsting får driva apotek, skriver Anders Cronlund, tidigare vice vd på Apotekarsocieteten.

Nuförtiden skall snart sagt varje korvkiosk hålla sig med en vision och en strategi. Visionerna är i bästa fall något man anstränger sig att förverkliga och i sämsta fall en fernissa för att glänsa lite extra.

En strategi är ett antal viktiga val, som görs för att nå bestämda mål. Alltför ofta stannar strategier dock vid analyser och omvärldsbeskrivningar.

Uttalade val möter nämligen alltid kritik.

2010 skrev jag ett par inlägg inför tillkomsten av den Nationella läkemedelsstrategin, NLS, som skulle sjösättas 2012.

Förstudien saknade skärpa och hade vare sig nya läkemedel eller läkemedelsanvändning i fokus. Så har det fortsatt de fyra år som gått.

Redan vid millennieskiftet föreslog Arbetsgruppen för bättre läkemedelsanvändning, ABLA, en rad åtgärder som ännu inte förverkligats.

I statens offentliga utredning SOU 2003:52, som leddes av Leif Ekberg, var ett mål för förskrivare att kunna ”Följa upp den enskildes tidigare förskrivning för att kunna göra ett säkert ställningstagande till ytterligare förskrivning”. Någon nationell ordinationsdatabas finns ännu inte efter 13 år.

I NLS:s senaste statusrapport markeras strukturerade läkemedelssamtal på apotek som en avslutad aktivitet, men det enda som gjorts är en analys av dess möjligheter. Men valet att införa dem återstår.

Jag instämmer med konstaterandet i en nyligen publicerad ledare i Läkartidningen att ofta har någon verklig förändring inte kommit till stånd genom NLS, men att det finns ett värde i att olika aktörer på läkemedelsområdet kommer samman och får förståelse för varandras ståndpunkter.

Kaffedrickande lossar som bekant tungornas band.

Ytterligare ett initiativ när det gäller läkemedelsområdet är den pågående Apoteksutredningen. Den skall mest göra analyser, även av sådant som tidigare är analyserat, t.ex. tillgängligheten och direktexpeditionen. Apoteksföreningen visade för ett år sedan att 95 procent av efterfrågade läkemedel fanns i lager och att 94 procent av kunderna fick sina läkemedel direkt.

Jag ser i djungeln av alla analyser ett skarpt uppdrag för utredaren, nämligen att ”se över kraven för att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek”.

Vid senaste omregleringen av apoteksmarknaden fick SKL nej på kravet att landstingen skulle få driva apotek. Min känsla är att den socialdemokratiska utredaren kommer att föreslå att nejet vänds till ett ja.

Det är det längsta regeringen kan nå när det gäller att återföra apoteken i offentlig regi. Det förefaller vara ett välplanerat tillvägagångssätt.

Anders Cronlund

Mest läst