Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ofördelaktiga avtal för EU-apotekare

Apotekare från andra EU-länder anställs med låga löner av svenska apotekskedjor - och får inte säga upp sig under de tre första åren med mindre än att de blir återbetalningsskyldiga på jättebelopp. Uppseendeväckande anser Sveriges Farmaceuter, som känner till flera fall. Förbundet analyserar nu frågan juridiskt. UTÖKAD 8/3

I Sveriges Farmaceuters etikforums blogg som vi publicerade tidigare idag beskrivs situationen för den rumänske apotekaren Piotr som flyttade till Sverige för att jobba på apotek.

Han finns i verkligheten men heter något annat.

Viktoria Juzovitskaja, förbundsjurist på Sveriges Farmaceuter, känner igen mycket av det som beskrivs i bloggen.

– Vi har kännedom om ett flertal fall där EU-apotekare som är anställda på svenska apotekskedjor, och medlemmar hos oss, hört av sig och beskrivit liknande situationer. Under tre års tid kan de enligt sina kontrakt inte säga upp sig utan att bli återbetalningsskyldiga på enorma belopp, uppemot 30 000 euro. Beloppet ska täcka de utbildningar som företaget bekostat åt apotekaren, rekryteringskostnader med mera. Men beloppen överstiger med all sannolikhet de kostnader som företaget haft och inkluderar även någon form av straffavgift, säger Viktoria Juzovitskaja.

– Dessutom ligger de här personerna lönemässigt på en mycket låg nivå jämfört med en svensk marknadslön. Vi utreder för närvarande den juridiska situationen för EU-apotekarna, som är komplex och berör flera juridiska områden. Vi har bland annat kontaktat Finansinspektionen eftersom möjligheten att ge lån till enskilda personer, vilket kedjorna indirekt gjort i de här fallen, är kringgärdad av regler. Vi vill också klargöra om de låga lönerna innebär brott mot diskrimineringslagstiftningen.

Kan man säga att apotekskedjorna utnyttjar den här arbetskraften?

– Jag vill inte föregå vår utredning men hela situationen är i alla fall uppseendeväckande. Jag har tagit upp frågan för diskussion i Sacoförbundens juristnätverk, och där väckte detta stor förvåning. Inom den akademiska världen tycks det här vara ett fenomen som är ganska specifikt för apoteksbranschen, säger Viktoria Juzovitskaja.

Förbundet har kännedom om en handfull fall, men Viktoria Juzovitskaja tror att det finns ett mörkertal.

– Vi har ju bara hört från medlemmar som befinner sig i en situation där de vill säga upp sig. Men vi vill få grepp om hur utbredda den här typen av anställningsvillkor är. Vi uppmanar därför personer som har sådana här avtal att höra av sig, säger hon.

Svensk Handel ansluter idag de flesta av apotekskedjorna, som tidigare var organiserade inom Almega.

– Avtalskonstruktionen som beskrivs är inget som vi på Svensk Handel har varit med och förhandlat fram. Det blir svårt för oss att kommentera hur enskilda företag sköter sin rekrytering och kompetensförsörjning, säger Hans Tjernström, pressekreterare på Svensk Handel.

Mest läst