Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Gotland satsar på klinisk farmaci

Region Gotland har fastanställt en apotekare, Emma Hargeby, som huvudsakligen ska jobba med klinisk farmaci.

Det innebär att regionen har två apotekare anställda, Monika Westermark som är chefsapotekare och Emma Hargeby som fått den nya tjänsten. Hon har tidigare arbetat i Landstinget i Uppsala län. Dessutom jobbar två receptarier med läkemedelsservice inom regionen.

– Vi har länge velat få till denna tjänst, men det har varit segt och svårt med ekonomin. Därför är vi väldigt glada att det nu blivit verklighet, säger Monika Westermark som själv i sin roll som chefsapotekare bland annat jobbar med uppföljning, upphandlingsfrågor, statistik och med läkemedelskommittén.

Emma Hargebys tjänst har tidigare varit en projektanställning men har nu alltså övergått till fast tjänst. Hennes uppgift är till stor del att genomföra läkemedelsgenomgångar.

Hur arbetstiden ska fördelas är ännu inte helt fastställt, utan kommer att beslutas under mars.

Troligen kommer en större del av tiden läggas inom slutenvården samt en fast andel för de vårdcentraler som finns inom regionen. Tid planeras också att läggas på den läkemedelsbesparingssatsning som pågår, samt för utbildningar med mera.

Region Gotland är formellt en kommun med ett utökat ansvar för uppgifter som normalt hör till landstingen. Därför har Monika Westermark och Emma Hargeby möjlighet att titulera sig både kommunapotekare och landstingsapotekare.

Andra läser