Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Dags för uppskjutning

FÖRBUNDSBLOGGEN: Rekrytering, stärkt professionsfokus och ökad synlighet är Sveriges Farmaceuters övergripande prioriteringar 2016, berättar förbundsordförande Kristina Fritjofsson i en lägesrapport.

Kennedy Space Center, Cape Canaveral, uppskjutningsrampen, stödfunktionerna har fallit ner, det mullrar och fräser, strax lyfter raketen…

Metaforen kan möjligen framstå som något pretentiös men illustrerar faktiskt bra hur styrelse och kansli står i startgroparna för att ta oss an utmaningarna 2016.

Styrelsens direktiv är tydliga:

1) Öka organisationsgraden (rekrytering)

2) Stärkt fokus på professionsfrågor

3) Agera som synlig företrädare för våra medlemmar.

Ett antal mätbara mål har satts upp. Kansliet har samlats under en heldag och en plan finns för hur, vem/vilka och när ett antal aktiviteter ska sättas i verket. Vi har ett Fullmäktige i höst då utfallet kommer att presenteras och diskuteras. Reservera redan nu datumet 25 november!

Medlemsnytta är vårt viktigaste ledord. Som tidigare nämnts här på sajten kommer vi att skicka ut en enkät under februari/mars för att fånga upp det NI tycker är viktigast med ert medlemskap. Vår uppgift är att också att bistå er förtroendevalda med de verktyg ni behöver för att locka fler att engagera sig fackligt.

Rekrytering ska alla hjälpas åt med, styrelse, kansli och förtroendevalda. Stort fokus kommer alltså att vara på att stötta er förtroendevalda. Ni gör ett fantastiskt arbete vilket inte nog kan upprepas!

Att synliggöra professionen är viktigt ur flera aspekter och vi deltar nu i ett antal plattformar där vi har möjlighet att göra just detta samt att påverka så att vår kompetens utnyttjas optimalt. Högnivågruppen och expertgruppen i NLS, referensgruppen till nya apoteksutredningen samt initiativet ”Professioner i samverkan för en optimal läkemedelsanvändning med patienten i centrum” är några exempel.

Vi fortsätter jobba mot landsting/kommuner för att kommunapotekartjänster ska inrättas och mot Life Science-utredaren Anders Lönnberg. Den sistnämnde träffade vi nyligen för att bland annat visa på den bredd inom läkemedelsutveckling vi besitter vilket gör oss väldigt attraktiva som arbetskraft i denna bransch.

Vi har nu viktiga avtalsförhandlingar framför oss för våra medlemmar inom apotekssektorn. Arbetssituationen för farmaceuter på apotek på många håll är mycket pressad. Här behöver villkor förbättras och förtydligas vilket vi kommer att ta upp i kommande förhandlingar. Apotekssektionen är mycket engagerad och vi kommer fortlöpande att informera er medlemmar på vår hemsida och här på Svensk Farmaci.

Kristina

Mest läst