Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Snabbare väg till subvention

Trots en kraftig ökning av antalet subventionsbeslut för nya originalläkemedel kapade TLV handläggningstiderna under fjolåret. En tidigare dialog med läkemedelsföretagen är en delförklaring, enligt myndigheten.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, fattade i fjol 74 beslut som avsåg subvention av nya originalläkemedel. Det framgår av myndighetens årsredovisning som presenterades tidigare i veckan.

Det innebär en kraftig ökning av antalet sådana beslut. 2014 var motsvarande antal 55 och 2013 var siffran 43.

Av de 74 nya originalläkemedel som myndigheten beslutade om under fjolåret fick 34 subventionsbegränsning, 4 uppföljningsvillkor och 4 avslag. Resten beviljades subvention utan begränsningar.

Trots det ökade antalet beslutsärenden lyckades TLV kapa handläggningstiderna för nya originalläkemedel. Den genomsnittliga handläggningstiden sjönk från 123 dagar 2014 till 115 dagar i fjol.

Jonathan Lind-Martinsson är enhetschef på TLV.

Vad är förklaringen?

– Det beror framförallt på att vi arbetat aktivt med att korta våra handläggningstider och har lyckats bra med det. Vi har också en tidigare dialog med läkemedelsföretagen kring produkterna vilket bidrar till en snabbare hantering, säger han.

Även för de flesta andra typer av subventions- och prisbeslut (nya beredningsformer, ny parallellimport, nya förpackningar) så minskade TLV:s handläggningstider. Det enda undantaget är nya extemporeläkemedel och lagerberedningar där handläggningstiden ökade.

FOTNOT: ”Nya originalläkemedel” omfattar i TLV:s statistik även generiska läkemedel där den aktiva substansen vid ansökningstillfället inte ingår i högkostnadsskyddet, alternativt inte ingår för ansökt indikation, samt biosimilarer.

Andra läser