Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekare på vårdbolag i Bollnäs

Vårdbolaget Aleris har anställt en apotekare, Sofia Jonsson, som jobbar med att förebygga läkemedelsfel i Bollnäs.

I Bollnäs drivs såväl sjukhuset som den största hälsocentralen av Aleris på avtal med Region Gävleborg.

Sedan i höstas har vårdbolaget anställt en apotekare, Sofia Jonsson, som med bas på sjukhuset jobbar med att förebygga läkemedelsfel.

Hon har en projektanställning i två år och när den löper ut ska projektet utvärderas.

Sofia Jonsson arbetar både i slutenvården och primärvården i samarbete med kommunerna i södra Hälsingland och patient- och pensionärsföreningar.

Huvuduppdraget är förbättringsarbete för att förebygga läkemedelsfel, bland annat i vårdens övergångar. Mycket av hennes tid går till enklare läkemedelsgenomgångar.

– Jag jobbar inte med klinisk farmaci i meningen att jag ingår i ett vårdlag på en vårdavdelning. Det handlar istället om ett förbättrings- och förändringsarbete i nära samarbete med läkare och sjuksköterskor. Vi försöker bland annat identifiera små, verklighetsnära förändringar som skapar stora förbättringar, säger Sofia Jonsson till Svensk Farmaci.

Sofia Jonsson har tidigare arbetat inom Apoteket Farmaci, haft uppdrag för SKL och varit anställd av Region Gävleborg.

Andra läser