Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Farmaceuter kan få lämna ut receptläkemedel

Danmarks hälsominister uppmanar Sundhedsstyrelsen att undersöka om farmaceuter och farmakonomer kan få lämna ut vissa receptbelagda läkemedel utan giltigt recept. Både Sveriges Apoteksförening och Sveriges Farmaceuter tycker att det är dags att Sverige går samma väg.

Hälsoministern Nick Hækkerup gav beskedet i ett svar på en fråga från folketingets hälsoutskott nyligen, rapporterar det danska farmaceutförbundet Pharmadanmark på sin hemsida.

”Jag tycker att det är viktigt att skapa rationella processer i vården till gagn för medborgarna, och därför kommer jag att be Sundhedsstyrelsen att undersöka om det kan skapas ett ramverk för farmaceuter och farmakonomers utlämning av läkemedel utan giltigt recept, till exempel i förhållande till vissa grupper av receptbelagda läkemedel, där det kan ske utan att ge avkall på patientsäkerheten”, skrev ministern i sitt svar.

– Det här är en jättespännande utveckling som det finns all anledning för Sverige att ta intryck av, helst redan under detta år. Liknande diskussioner förs i Norge. Det här ligger helt i linje med det förslag som vi lagt i den Nationella läkemedelsstrategin. Farmaceututlämning av vissa receptläkemedel har potential att avlasta hälso- och sjukvården och skapa en förbättrad tillgänglighet för patienterna, säger Robert Svanström, chefsfarmaceut på Apoteksföreningen.

Sundhedsstyrelsen ska också ”undersöka aspekter av apotekare och farmakonomers utlämnande av läkemedel, till exempel i relation till ansvar och klagomål från patienter”, enligt ministerns frågesvar.

I sin undersökning ska Sundhedsstyrelsen bland annat samla in erfarenheter från Storbritannien, där farmaceuter får lämna ut vissa receptbelagda läkemedel utan recept från läkare.

Kristina Fritjofsson, ordförande för Sveriges Farmaceuter, välkomnar den danska hälsoministerns besked.

– Det är ett mycket positivt initiativ. Internationellt och inte minst i våra grannländer ser vi allt fler sådana här signaler som indikerar ett starkt förtroende för vår yrkeskår och en vilja att använda vår kompetens på ett mer kostnadseffektivt sätt. Man kan tycka att det är dags att det börjar hända saker även i Sverige och både nationella läkemedelsstrategin och nya apoteksutredningen borde innebära goda möjligheter. Vad jag är tveksam till i det danska förslaget är att man tycks vilja inkludera farmakonomer, som inte har universitetsutbildning, bland de som får rätt att lämna ut receptläkemedel, säger Kristina Fritjofsson.

Andra läser