Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Allt fler apotekare jobbar på vårdcentraler

I nio svenska landsting finns idag apotekare som genomför läkemedelsgenomgångar på vårdcentraler i någon form, enligt Svensk Farmacis kartläggning.

Allt fler landsting och regioner har idag apotekare som genomför läkemedelsgenomgångar på vårdcentraler.

– Genom att göra läkemedelsgenomgångarna på vårdcentralen så ökar man kvaliteten på läkemedelsbehandlingen. Det är det primära syftet, men i bästa fall så förebygger man också inläggningar på sjukhus, säger Åsa Bondesson, apotekare på Läkemedelsenheten och ansvarig för regionala läkemedelssäkerhetsfrågor i Region Skåne.

Verksamhetens upplägg och omfattning varierar stort mellan landstingen. I Region Skåne jobbar 15-20 apotekare på knappt åtta heltidstjänster på vårdcentral. I Värmland startar som vi skrev häromdagen nu i februari ett projekt med en apotekare på en vårdcentral i Hagfors under en dag i månaden.

Övriga landsting och regioner som i någon form har apotekare ute på vårdcentraler är Jönköping, Östergötland, Uppsala, Stockholm, Örebro, Kalmar och Sörmland.

Läs hela kartläggningen, som vi gjort med benägen hjälp av klinikapotekaren Matts Balgård i Uppsala, och flera intervjuer i nästa nummer av tryckta Svensk Farmaci som kommer ut inom kort.

Mest läst