Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Tidsstyrning ett minne blott

Apoteket AB möblerar om sin marknadsorganisation med sikte på större tydlighet. Tidsstyrningen av receptexpeditioner har avskaffats inom bolaget. Läs vår intervju med marknadsdirektör Lars Skutholm.

Apoteket AB har sedan årsskiftet infört en ny marknadsorganisation. Den är uppdelad i fyra enheter under ledning av marknadsdirektör Lars Skutholm.

Sortiment förskrivet innehåller som namnet antyder det receptförskrivna sortimentet men även själva receptprocessen. Enheten leds av Johan Frödin.

– Den här enheten ansvarar för allt från produkter och tjänster till bemötande och process, säger Lars Skutholm till Svensk Farmaci.

Sortiment egenvård omfattar både egna och externa varumärken på egenvårdssidan. Lars Skutholm är för närvarande tillförordnad chef för verksamheten.

En tredje enhet, Marknad/PR, leds av Eric Lundberg som rekryterades i juni i 2015 och omfattar bland annat apoteket.se.

– Framöver vill vi bland annat utveckla innehållet på webbplatsen som inte är direkt produktrelaterat, säger Lars Skutholm.

Den interna, externa och marknadsinriktade kommunikationsverksamheten sorterar också under marknad/PR.

Den fjärde enheten, Avtal, omfattar Apoteket AB:s verksamhet inom anbud och försäljning till landsting och kommuner. Enheten leds av Marie Rudolfsson.

Varför har ni sjösatt den här organisationen?

– Marknaden blir mer och mer komplex och det är allt viktigare att hålla ihop våra kunderbjudanden. Snabbhet är väldigt viktigt och genom att samla funktioner på det här sättet blir vi tydligare och når ut på ett mer kundorienterat sätt, säger Lars Skutholm.

Tillgänglighet är ett annat prioriterat område och bolaget har över tio nya apoteksetableringar i pipeline. Sedan november i fjol har Apoteket öppnat fyra nya apotek. En ny enhet, Apoteksnät, arbetar med etablering, butiksformat och modernisering.

– Vi tror fortfarande att det finns utrymme för fler fysiska apotek i Sverige. Men vi kommer också att öka tillgängligheten digitalt, exempelvis genom att utveckla vår recept-app.

Vad är Apoteket AB:s ”USP” gentemot kunderna i dagens konkurrenssituation?

– Vi vill vara ett apotek för väldigt många, där läkemedel är vår kärna. Det är viktigt att utgå från att vi är just ett apotek, men som verkar på en hälsomarknad.

Hur angelägna är ni om att ersättning från det offentliga av farmaceutiska tjänster på apotek blir verklighet?

– Apoteken är absolut en bra plats för denna typ av tjänster och vi gör mycket på det här området oavsett direktiv från stat och myndigheter. Visst skulle man via en ersättning kunna satsa särskilt på vissa områden och tjänster, exempelvis rökavvänjning, men det vore negativt om staten detaljstyr för mycket, idag styr konsumentens efterfrågan och det är en bra grundprincip.

– Ser man på en tjänst som strukturerade läkemedelssamtal så gör våra farmaceuter redan idag i stor utsträckning det här jobbet. Har man en hårt strukturerad tjänst riskerar den bli styrande över kundmötet och att man inte ser individen.

Sedan i höstas har Apoteket AB avskaffat tidsmätningen av farmaceuternas expeditioner.

– Vi vill låta det individuella kundmötet och kundens behov vara styrande. Kundmöten kan gå relativt fort men behöver ibland få ta tid, säger Lars Skutholm.

Mest läst