Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Satsar på etisk kapitalförvaltning

Efter några turbulenta år har Sveriges Farmaceuters ekonomiska situation stabiliserats. Vice ordförande Claes Jagensjö besvarar Svensk Farmacis frågor om förbundets kapitalplaceringar.

Förra veckan granskade Svenska Dagbladet Näringsliv fackförbundens aktieinnehav.

Tidningen visade bland annat att ifrågasatta Kommunals aktieportfölj har tappat nära 18 procent sedan 2014/15.

SvD lyfte också fram att fackförbund har stora aktieinnehav i Saab, som är en av världens största vapenproducenter och brukar uteslutas av etiska fonder.

Handeln med krigsmateriel påverkas sällan av lågkonjunkturer. Saab-aktien har stigit med 27 procent sedan förra årsskiftet, och enligt SvD har exempelvis förbundet Unionens portfölj “räddats av krigsmateriel”.

Saab är samtidigt ett bolag där många Unionenmedlemmar arbetar, vilket kan ge en annan typ av målkonflikt.

– Att vara en av de största aktieägarna i ett bolag där många medlemmar är anställda innebär att förbundet har motstridiga intressen. Är det bolagets bästa eller medlemmarnas bästa man prioriterar, sa ekonomen Claes Hemberg på Avanza till SvD.

Hur ser det ut för Sveriges Farmaceuter? Efter några tuffa år 2009-11 har förbundets ekonomi återhämtat sig. I januari hade Sacoförbundet 21,7 miljoner kronor i värdepapper och lån på 3,3 miljoner. Förbundet äger också 25 procent av fastigheten på Vasagatan i Stockholm som är värderad till 140-150 miljoner kronor.

37 procent av värdepapperportföljen är placerad i räntefonder medan resten, 63 procent, ligger i aktiefonder. Av dessa är hälften svenska och hälften globala, berättar Claes Jagensjö, vice ordförande.

Vilken policy har Sveriges Farmaceuter för sina kapitalplaceringar?

– Vi har innehav i etiska fonder som placerar i hållbara företag. Det innebär att de inte investerar i företag som bryter mot internationella konventioner gällande mänskliga rättigheter, korruption och klimat eller miljö. Dessutom investerar fonderna inte i bolag som är involverade i produktion eller försäljning av klusterbomber, landminor och kärnvapen, säger Claes Jagensjö.

Har förbundet Saab-aktier?

– Saab finns inte i innehavet. Det finns inga rena vapenaktier i portföljen, men ibland är det svårt med gränsdragning. Investor som är delägare i Saab ingår till exempel i portföljen. Vårt innehav består som sagt av etiska fonder som placerar i hållbara företag.

Har förbundet aktier i bolag där medlemmar arbetar?

– Fonderna investerar i Astra Zeneca, Sobi, Meda, Orexo och ICA till exempel. Värt att notera är att vi inte har något direktägande, ägandet sker genom fonder. Andelen ägande vi har i till exempel Astra Zeneca är minimal ur påverkansynpunkt. Självklart ska förbundet kunna äga aktier i företag där medlemmar arbetar, men vi ska inte ha kontrollposter eller vara beroende av enskilda åtgärder som sker i företaget.

Varför behöver förbundet tillgångar på 21,7 miljoner i värdepapper?

– Det kan låta som att vi har stora tillgångar, men det är mycket viktigt att förbundet har ett kapital som kan användas vid eventuella konflikter på arbetsmarknaden, vid större satsningar som inte ryms i budgeten samt för att täcka eventuella underskott i verksamheten, säger Claes Jagensjö.

Hur har utvecklingen av portföljen sett ut under det senaste året?

– Portföljen är som sagt en blandning av ränte- och aktiefonder och utvecklingen är annorlunda än de olika aktieindex som finns. Från den 1 januari 2015 till den 22 januari 2016 hade portföljen sjunkit i värde med cirka 7,3 procent. Men under de senaste åren har värdeökningen varit stor, säger Claes Jagensjö.

Andra läser