Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Flera nya yrkesroller i offentlig sektor

Farmaceutyrket utvecklas snabbt inom offentlig sektor. Apotekare finns på allt fler håll i öppenvården, receptarier anställs på sjukhuskliniker och iordningsställande farmaceuter på sjukhus har etablerats på åtminstone ett sjukhus.

Att allt fler farmaceuter, framför allt apotekare, anställs av landstingen är ingen nyhet. Trenden har pågått i många år.

– Idag finns det i runda tal mellan 350 och 400 landstingsanställda apotekare i Sverige som arbetar i en rad olika roller, säger Clary Holtendal, professionsrådgivare på Sveriges Farmaceuter.

Bland annat därför har Sveriges Farmaceuters offentligsektion, där de landstings-, myndighets- och universitetsanställda medlemmarna finns, vuxit kraftigt på senare år.

En lång rad apotekare arbetar idag med läkemedelsfrågor inom landstingens organisationer och vissa arbetar patientnära med klinisk farmaci.

Inom offentlig sektor som helhet håller dessutom flera nya yrkesroller på att mejslas fram. Det framgår av Sveriges Farmaceuters nya rapport ”Arbetsmarknadsinformation 2015”.

Begreppet kommunapotekare har hittills framför allt förverkligats i Jönköpings län där man startat ett projekt med samfinansiering mellan landsting och kommuner. Sju apotekare är idag anställda för att arbeta brett med läkemedelsfrågor ute i kommunerna.

En annan ny yrkesroll är iordningsställande farmaceut på sjukhusavdelning.

– På Astrid Lindgrens Barnsjukhus har man provat konceptet med att ha apotekare på plats på barnavdelningar för att ställa i ordning läkemedel, vilket tidigare varit en sjuksköterskeuppgift. Man har sett så stora fördelar med detta att man har valt att göra dessa tjänster permanenta, säger Clary Holtendal.

– Vi har även sett att andra sjukhus anställer receptarier till sjukhuskliniker i något större utsträckning än vad vi sett tidigare, en mycket intressant utveckling.

I flera delar av landet finns idag farmaceuter, framför allt apotekare, som helt eller delvis är verksamma på vårdcentraler. Läs mer om detta i tryckta Svensk Farmaci nr 1/16 inom kort där vi presenterar en översikt över situationen i hela landet.

Ett av flera exempel är den apotekarledda verksamheten inom projektet Hälsostaden i Ängelholm som inom kort expanderar till en vårdcentral. Den uppmärksammade vi i en artikel häromveckan.

Mest läst