Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kraftig ökning av arbetslösa apotekare

Det stora antalet nyanlända apotekare slår i arbetsmarknadsstatistiken. Antalet arbetslösa apotekare har nästan dubblerats på två år, enligt en ny rapport. Men prognosen ser ljus ut för såväl nyanlända apotekare som farmaceuter med svensk examen.

Clary Holtendal, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter har nu sammanställt rapporten ”Arbetsmarknadsinformation 2015”.

Statistik har sammanställts med hjälp av data från Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa och Statistiska Centralbyrån.

Rapporten visar att den öppna arbetslösheten för farmaceuter ökade något 2015.

217 farmaceuter var arbetslösa i januari jämfört med 252 i december, enligt AF:s siffror.

Arbetslösheten var sett på helåret 2015 extremt låg bland receptarier (0,67 procent), men för apotekare (4,5 procent) är den klart högre än hos hälso- och sjukvårdspersonal i allmänhet (1,5 procent).

I december fanns bara 44 arbetslösa receptarier i landet enligt AF, att jämföra med 208 apotekare.

Sedan 2013 har andelen heltidsarbetslösa apotekare ökat ganska kraftigt, från 2,6 procent till dagens 4,5 procent.

Förklaringen är delvis det relativt stora antalet nyanlända apotekare. I december i fjol utgjorde utomeuropeiskt födda apotekare 174 av de 208 öppet arbetslösa apotekarna (84 procent).

– Siffrorna överraskar inte med tanke på att så många utländska apotekare kommit till Sverige. Nu gäller det att höja språkkunskaper och möjliggöra att så många som möjligt får en chans att komma ut i arbetslivet. Här bidrar vi bland annat via det så kallade Snabbspåret, kommenterar Kristina Fritjofsson, förbundsordförande för Sveriges Farmaceuter.

Som vi skrev förra veckan ser Arbetsförmedlingens framtidsprognos ljus ut för såväl receptarier som apotekare.

Andra läser