Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

50 farmaceuter arbetar i Region Skåne

Inom Region Skåne arbetar ett 50-tal farmaceuter, dels centralt på Enheten för läkemedelsstyrning, dels ute i förvaltningar runt om i Skåne. Mycket tid ägnas åt läkemedelsinformation, läkemedelsförsörjning och läkemedelsgenomgångar.

– Här hos oss har vi 20 anställda farmaceuter och ute i förvaltningarna runt om i Skåne är det ett 30-tal, berättar Åsa Bondesson, apotekare på Enheten för läkemedelsstyrning och ansvarig för regionala läkemedelssäkerhetsfrågor.

95 procent av farmaceuterna är apotekare eller har kompletterat sin utbildning upp till en farmacie magister.

Farmaceuterna vid Enheten för läkemedelsstyrning arbetar tätt tillsammans med läkemedelskommittén och lägger mycket tid på uppsökande verksamhet i form av möten med förskrivare för att informera om läkemedel och uppföljningar kring förskrivningsstatistik.

– Förra året gjorde vi 20 apotekare runt 750 besök ute hos förskrivare runt om i Skåne.

Andra arbetsuppgifter omfattar prognosarbete kring läkemedel, farmacevtisk stöd i olika upphandlingar av läkemedel, läkemedelssäkerhetsfrågor och läkemedelsförsörjning.

– Vi har ganska mycket nationellt samarbete också, framför allt med VGR och SLL, kring ordnat införande av nya läkemedel och horizon scanning.

Ute i förvaltningarna arbetar ett 30-tal farmaceuter, mest med lokalt arbete kring läkemedelsförsörjning, läkemedelsgenomgångar, sköta läkemedelsförråd och vara stöd till förvaltningarna i läkemedelsfrågor.

– Innan apoteksmonopolet omreglerades skötte Apoteket AB allt detta åt oss på uppdrag av regionen, men från 2010 har vi anställt farmaceuter och själva tagit över det, säger Åsa Bondesson.

Bild lånad under en Creative Commons Erkännande 2.5 Licens (CC BY 2.5) från Kommunförbundet Skåne.

Andra läser