Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Radikala förslag mot felaktig användning

I en skrivelse till apoteksutredaren Åsa Kullgren lämnar LIF förslag på hur organisationen vill åtgärda felaktig läkemedelsanvändning. Ta bort apotekens handelsmarginal och ge dem istället ersättning för rådgivning.

Kostnaderna för felaktig läkemedelsanvändning påstås ofta vara lika stora som själva läkemedelskostnaden i Sverige. Nu presenterar Läkemedelsindustriföreningen sitt förslag hur problemet kan åtgärdas.

I inlägget till apoteksutredaren Åsa Kullgren skriver LIF: ”En åtgärd för att komma tillrätta med felaktig läkemedelsanvändning skulle enligt LIF kunna vara att flytta apotekens ersättning från handelsmarginalen till att apotek istället ersätts för att stödja korrekt läkemedelsanvändning, utan att den totala ersättningen ändras”.

 – Det finns inte mycket kvar att skruva på i dagens system, vi vill ha en mer visionär syn kring hur detta ska fungera i framtiden, säger Karolina Antonov, chefsstrateg på LIF.

LIF tycker att det är viktigt att fokusera mer på problemen med läkemedelsanvändningen, eftersom så mycket pengar försvinner genom felanvändning.

– Det behövs en större reform av systemet för att det ska ge någon effekt. Det skulle också ge en tydlig signal, säger Karolina Antonov.

Hon skulle vilja se ett system som likt det med värdebaserad prissättning på läkemedel även appliceras inom tjänsteområdet. Då skulle det också finnas ett incitament att forska på området och visa att sådana tjänster tillför värde.

– När det går att visa att apotekens arbete är viktigt och värdefullt, och apoteken gör ett bra arbete för god läkemedelsanvändning, borde de få ersättning för det, säger Karolina Antonov.

I skrivelsen menar LIF att Apoteksomregleringen 2010 medförde ett ökat fokus på läkemedelspriser och kostnadsutvecklingen för läkemedel. LIF menar nu att det är dags att förändra det synsättet, från att undvika kostnader för nya läkemedel till att säkerställa att investeringen som görs när nya läkemedel används hanteras så att största möjliga värde erhålls eller att behandlingar avslutas för att förhindra onödiga kostnader.

– Det här är ett inspel till den nya apoteksutredningen. Vi har inte fått några kommentarer ännu men vi har bjudits in att sitta med i utredningens expertgrupp, säger Karolina Antonov.

Mest läst