Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Prissättning och subvention viktigast för LIF

Årets tre viktigaste frågor för LIF är att få ordning på prissättning och subventionsfrågor, att det kommer konkreta förslag från Life Science-utredningen som stärker industrin, och att användningen av både nya och befintliga läkemedel förbättras.

ARTIKELSERIE Men Anders Blanck inleder intervjun med att berätta att det är ett ovanligt stort intresse från media kring läkemedelsfrågor just.

– Senast igår måndag pratade jag med Ekot som ställde frågor kring lagerstatus på apotek. Eftersom jag sitter i KI:s styrelse har det också blivit en del prat med media i och med Macchiarini-affären.

Den viktigaste frågan för Läkemedelsindustriföreningen LIF för 2016 är att få ordning på prissättnings- och subventionsfrågorna. Cimzia-domen nyligen har ytterligare förvirrat situationen, menar Anders Blanck.

 – TLV kan inte göra det självt utan det är en gemensam uppgift. Gabriel Wikström har sagt att det kanske behövs fler lagar på området och jag tror att regeringen måste kliva fram och staka ut en riktning och ta ett grepp på hur man vill att systemet ska se ut, säger Anders Blanck, som i sommar varit vd på LIF i fem år.

Han menar att ett litet land som Sverige måste ha en hållbar modell, som företagen också känner är hållbar för dem.

– Det är för mycket projekt nu i form av trepartssamtal och olika samverkansavtal. Ska vi ha en nationellt sammanhållen läkemedelsförmån? Då kan inte enskilda landsting förhandla om priser och villkor för läkemedel som gått igenom processen, säger Anders Blanck och hänvisar återigen till Cimzia-domen.

Han tycker att det är rimligt att staten dikterar villkoren eftersom det är staten som subventionerar läkemedlen.

Den andra viktiga frågan för 2016 rör life science-industrin och dess forskningsvillkor. Han menar att det är viktigt med ett starkt intresse kring life science, vilket han tycker att vi har nu.

– Trots det måste det komma ut konkreta förslag från Anders Lönnbergs utredning, förslag som måste kunna förverkligas och konkretiseras och som leder till en förändring. Det handlar om allt från meritering inom akademin till skattefrågor.

Den tredje viktiga frågan för industrin är att få till bättre läkemedelsanvändning, som Anders Blanck tycker har definierats för snävt.

– Vi måste titta bredare på hur det kan bli bättre, exempelvis den nya antibiotikastrategin vi håller på att ta fram. Vi måste hitta ett smart sätt att använda antibiotika klokt, samtidigt som vi skapar incitament för att ta fram och finansiera nya antibiotika.

Där driver LIF också ett eget projekt, bland annat tillsammans med Folkhälsoinstitutet, under det senaste året, för att identifiera nya modeller för hur samhället kan använda och betala för nya antibiotika.

– Problemet med just antibiotika är att industrin bara får betalt när det används, och eftersom det ska användas så lite som möjligt, går ekvationen inte ihop. Vi ska testa olika modeller och förhoppningsvis komma fram med något gångbart, säger Anders Blanck.

Under året fortskrider också arbetet med det så kallade 2D-projektet, för att kunna spåra alla läkemedelsförpackningar på den europeiska marknaden. Det är en lång förberedelsetid inför att det ska sjösättas 2019.

– Det är ett sätt att upptäcka förfalskade läkemedel och höja patientsäkerheten, säger Anders Blanck.

Under året, genom ett beslut i LIF:s europeiska motsvarighet Efpia, sjösätts också det så kallade disclosure-projektet. Där ska alla läkemedelsföretag, som betalar ut ersättningar till hälso- och sjukvårdspersonal, offentliggöra alla sådana utbetalningar i ett öppet och transparent system.

– Sverige och Finland är först ut, vi gör det redan i maj, sedan följer de andra länderna efter under året, säger Anders Blanck.

Den nya apoteksutredningen är han lite förvånad att den tillsattes. Han tycker att frågorna redan har belysts, och det vore bättre att skrida till verket utifrån tidigare utredningar.

– Men vi kommer att vara aktiva och lyfta blicken och titta framåt i det arbetet, för att försöka se om vi har regelverk och struktur för att klara framtiden.

Ni flyttade precis till nya lokaler på Sveavägen i centrala Stockholm, varför då?

– Vi har länge diskuterat att vi skulle vilja sitta gemensamt med andra organisationer som arbetar med liknande frågor, för att befrukta verksamheten. Nu gör vi det.

I samma lokaler sitter även Läkemedelsförsäkringen, tankesmedjan Leading HealthCare och Swecare, som arbetar med att skapa exportmöjligheter för svenska life science-företag.

– Vi flyttade mer till något än att vi flyttade ifrån något, avslutar Anders Blanck.

 

Fler artiklar i denna serie

  1. TLV, Sofia Wallström
  2. Sveriges Apoteksförening, Johan Wallér
  3. Läkemedelsverket, Inger Andersson

Mest läst