Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Driver projekt om framtidens vårdinformation

3R Framtidens vårdinformationsmiljö är projektet som ska ta fram framtidens vårdinformationsmiljö. Det ska ersätta dagens journalsystem och fungera som ett stödverktyg i vårdens all informationshantering med och kring patienten.

– All information som behövs för att vårda patienten ska finnas i det nya systemet. Vårt mål är att det ska vara mycket mer än dagens journalsystem, säger Malin Alenius, chefsapotekare på vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje och projektledare för läkemedelsprocessen i projektet.

Det är de tre största regionerna och landstingen i Sverige – Stockholm, VGR och Skåne – som initierat och driver projektet 3Rfvm, som startade i slutet av januari 2016, och tempot är högt. Just nu pågår en behovsinventering, som ska vara klar i slutet av mars. Detta blir sedan ett underlag för upphandling och målet är att det nya systemet ska börja implementeras 2018.

– Nu tittar vi på vad som behövs i framtidens system, vi ska tänka visionärt, och inkludera hur vi kan ta in data som patienter samlar via appar i smarta telefoner och aktivitetsarmband, och komma fram till en slutsats, något i stil med ”Det här behöver vi för att det ska fungera bra”. Vi ska helt enkelt få ihop all data, och identifiera funktioner som vi skulle vilja ha, så att det blir så bra som möjligt för patienten, säger Malin Alenius.

En del funktioner, såsom kommunikation mellan landsting och kommuner, kan idag försvåras av juridiska hinder. Det ska projektet också titta på och lyfta upp eventuella nödvändiga förändringar som skulle behövs.

Totalt finns det tio olika scenarier i projektet, nio olika patientperspektiv, som kan vara till exempel en gravid kvinna eller ett barn med magsmärtor och hur dessa flödar genom systemet idag. Det tionde och sista scenariot är läkemedel.

Den gruppen är Malin Alenius lagledare för. Där ska de gå igenom ett tänkbart patientscenario från primärvård, via slutenvård till äldrevård, och titta på allt från ordination till uppföljning och utsättning.

– Vi ska titta på informationsflödet och se vad som fungerar, vad som inte fungerar och hur vi vill att det ska se ut.

Patienterna ska märka det nya informationsflödet genom att de lättare får tillgång till sin information, att den finns där när de behöver den och att de har bättre kontroll på sina recept och läkemedel.

– När vården har den information som behövs för att vården ska kunna fatta rätt beslut, då kommer också patienten känna sig tryggare. Förhoppningsvis kommer det också att leda till färre vårdskador, säger Malin Alenius.

Andra läser