Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Verket satsar på information kring vacciner

Vid sidan av att bibehålla Läkemedelsverkets internationellt starka position, vill Inger Andersson få in miljöfrågorna i de olika europeiska regelverken. Mot allmänheten satsar man på bättre och samlad information kring vacciner.

ARTIKELSERIE En av Läkemedelsverkets viktigaste frågor för 2016 är att bibehålla myndighetens position och inflytande i det europeiska samarbetet, där Läkemedelsverket tilldelas många uppdrag som rapportörsland vid godkännande av nya läkemedel.

– Det är bra och glädjande att vi anses ha den kompetens som behövs för detta viktiga uppdrag. Det ställer i sin tur krav på oss att vi har duktiga medarbetar och att vi håller givna tidsramar så långt det går. Detta är en oerhört viktig fråga för oss, säger Inger Andersson, tf generaldirektör på Läkemedelsverket till Svensk Farmaci.

– Det är ett kvitto på att vårt arbete och vår kvalitet uppskattas, fortsätter hon.

En annan viktig fråga är miljöfrågorna, där Läkemedelsverket har sektorsansvar för miljö och läkemedel från regeringen.

– Vi försöker få in dem på ett bra sätt i det europeiska arbetet med olika regelverk. Nu närmast kommer vi att göra det i arbetet med den europeiska veterinärmedicinska förordningen som ska uppdateras.

Nationellt kommer Läkemedelsverket under året fokusera på bland annat e-hälsa, i syfte att förtydliga sin roll och göra det lättare, bland annat genom att arbeta för att elektronisk rapportering av biverkningar från förskrivare införs.

– Nationellt kommer vi också att arbeta med tillsynsverksamheten under året och se hur vi kan utveckla den.

En fråga inom läkemedelsområdet där Inger Andersson har sett ett växande intresse från företagens sida är den stora ökningen av vetenskapliga rådgivningar som verket erbjuder under utvecklingen av ett nytt läkemedel, mot en avgift.

– Det ökar främst internationellt, inte bara i Sverige. Det är en bra service om det hjälper företagen att komma rätt i regulatoriska procedurer, så att de snabbare kan ta fram nya läkemedel, säger Inger Andersson.

För några år sedan drev Läkemedelsverket en uppmärksammad kampanj kring riskerna att köpa läkemedel från okända sajter på internet; Crime Medicine. Någon liknande kampanj är inte aktuell i år. Däremot ett projekt kring att ge mer kunskap kring vaccinationer och värdet med det.

– Vi får mycket frågor kring vacciner, och framför allt kring HPV. Så redan i december 2015 utökade vi informationen på vår hemsida där vi ger en mer fördjupad information med frågor och svar med mera.

Läkemedelsverkets ekonomi är ansträngd, som Svensk Farmaci har rapporterat om tidigare. Hur ser ekonomin ut idag?

– Det är samma läge idag, det är ett budgeterat underskott under kontrollerade former, till följd av att det är fem år sedan som våra avgiftsförordningar reviderades. I dagarna har vi lämnat in en skrivelse till regeringen där vi önskar höja avgifterna.

Läkemedelsverket lämnade in en sådan skrivelse för två år sedan, men regeringen valde att bordlägga den, och bad om kompletteringar och förtydliganden.

– Det är det som vi kommer in med nu. Vi vill ha årlig förändring av avgifterna, vilket vi tror är bra för alla parter, säger Inger Andersson.

Läkemedelsverket har fått mycket kritik, framför allt intern, kring arbetsklimat på myndigheten, och ni blev JO-anmälda i mitten av december. Hur arbetar ni med detta?

– Vi arbetar målmedvetet med arbetsmiljöfrågor på ett sätt som alla ansvarstagande myndigheter gör. Det är ett ständigt förändringsarbete.

Vad händer med den JO-anmälan som lämnades in mot er i mitten av december?

– Vi inväntar kontakt från JO som inte har hört av sig med några frågor ännu.

När kommer ordinarie generaldirektör Catharina Andersson Forsman tillbaka från sin sjukskrivning?

– Hon kommer tillbaka på heltid den 1 mars. Vi kommer ha överlämning mot slutet av februari, men hon har hållit sig insatt i arbetet så det blir inga överraskningar för henne.

 

Fler artiklar i denna serie

  1. TLV; Sofia Wallström
  2. Sveriges Apoteksförening, Johan Wallér

Andra läser