Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Vi är ett komplement till andra yrkeskategorier”

Replik på artikeln ”Farmaceuten självklar avlastning inom vården” 2016-01-26.

Efter att ha läst artikeln så känner vi apotekare som arbetar med klinisk farmaci i Västerbotten ett behov att bemöta det som skrivs.

Vi tycker såklart att det är bra att man trycker på att apotekare i vården borde vara en självklar del och att statens och SKL:s satsning borde inkludera vår yrkesgrupp. Och så klart skulle vi vara väldigt glada om mer pengar satsades så att vi kunde bli fler som jobbar inom det här området.

Däremot tycker vi att det är olyckligt att man vill förstärka det här genom att göra en koppling till Läkarförbundets enkät som visar att det är kris inom primärvården i Västerbotten. Kristina Fritjofson anser där att det står klart att vi farmaceuter kan bidra mycket i det läget och att det finns mycket kvar att göra inom öppenvården. Hon lyfter fram att läkarna inom primärvården i Västerbotten är minst nöjda i landet med förutsättningarna att följa upp och utvärdera läkemedelsordinationer. Hon poängterar även att om de använder oss apotekare till att exempelvis följa upp och utvärdera läkemedelsordinationer får läkarna avlastning och kan fokusera på patientens övriga behov.

Vi som jobbar med klinisk farmaci i Västerbotten, både inom slutenvården och inom primärvården, önskar att Kristina Fritjofson innan detta publicerades hade kontaktat oss för att ta reda på vilket arbete som faktiskt görs inom det här området här i Västerbotten. Vi har jobbat strukturerat med klinisk farmaci inom primärvården i flera år. Detta innefattar allt från rutiner och metoddokument för läkemedelsgenomgångar till faktiska läkemedelsgenomgångar för patienter inom kommunal hälso- och sjukvård men även patientsamtal och läkemedelsgenomgångar med hemmaboende patienter. Dessutom jobbar vi inom olika grupper med fokus på specifika läkemedelsfrågor när det gäller både öppenvård och slutenvård. Detta i samarbete med läkarna på Hälsocentralerna med gott resultat.

Däremot är situationen för läkarna inom primärvården i Västerbotten väldigt ansträngd på grund av en kraftig underbemanning. Enligt Läkarförbundets undersökning är mer än hälften av länets befolkning hänvisad till en hälsocentral där 50 procent eller fler av de fasta läkarna fattas. I Västerbotten råder alltså en enorm läkarbrist ute på Hälsocentralerna och det är inte så enkelt som att om ”bara vi satsar på apotekare inom primärvården blir allt bra”. Så enkelt kommer det aldrig att bli. Vi som jobbar med klinisk farmaci i Västerbotten strävar hela tiden efter att hjälpa och avlasta läkarna i primärvården med det som vi kan och ser såklart att det gärna satsas mer pengar på just det. Men vi anser att det är viktigt att framhålla att vi kan vara en del av vården kring en patient men vi är noga med att vi är ett komplement till andra yrkeskategorier. Vi kan inte ersätta de vakanser på läkare som finns på Hälsocentralerna i Västerbotten. Det här är något som vi jobbar med dagligen vilket gör att det känns ytterst tråkigt att ordförande i vårt eget fackförbund uttrycker sig på ett sådant sätt så som kan medföra att de läkare som vi jobbar med eller kan komma att jobba med får intrycket att vi anser att vi skulle kunna ersätta dem.

Sara Norberg, Jeanette Jonsson, Pernilla Andersson, Bettina Pfister, Maria Gustafsson och Magdalena Pettersson

Alla apotekare som jobbar med klinisk farmaci i Västerbottens läns landsting

Läs Kristina Fritjofsons replik på detta inlägg.

Mest läst