Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Sveriges Farmaceuter deltar i den nya apoteksutredningen

Sveriges Farmaceuter är inbjudna av regeringen att ingå i en referensgrupp med representanter från branschen till den Nya apoteksutredningen.

Utredningen ska enligt direktiven fokusera på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden. Regeringen pekar ut att inriktningen bör vara ”att åstadkomma en säker, effektiv och jämlik läkemedelsförsörjning och en apoteksmarknad med god tillgänglighet och service.”

– Det känns oerhört spännande! Jag hoppas att utredningen leder fram till svar om hur apoteken får en tydligare roll i hälso- och sjukvården. I det arbetet kan Sveriges Farmaceuter verkligen bidra, säger Kristina Fritjofsson, som representerar förbundet i referensgruppen.

Frågor som regeringen särskilt pekar ut är bland annat tillgänglighet till läkemedel på apotek, tillstånd till att bedriva öppenvårdsapotek, tillsyn av apoteken, apotekens roll i vårdkedjan och personalens kompetensutveckling.

Farmaceutisk kompetensutveckling är en av förbundets hjärtefrågor.

– Våra apoteksanställda medlemmar vittnar om en försämrad arbetsmiljö och en allt mer slimmad organisation. Deras kompetensutveckling måste säkerställas. Den farmaceutiska kompetensutvecklingen har tyvärr fått stå tillbaka för annan intern utbildning, säger Kristina Fritjofsson.

Mest läst