Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Malmö högskola får utfärda receptarieexamen

UPPDATERAD KL 12:06 Enligt ett färskt beslut från Universitetskanslersämbetet får Malmö Högskola tillstånd att utfärda receptarieexamen.

Malmö Högskola fick bakläxa på sin ansökan med hänvisning till ”att aspekten lärarkompetens var otillfredsställande vad gäller lärarresurser i de farmaciinriktade ämnena”. I övrigt bedömdes ansökan som tillfredsställande.

– Vi skulle komma in med en plan att anställa tre lärare, och sen ytterligare tre. Vi har känt oss ganska övertygade att detta skulle gå igenom, säger Tommy Eriksson, farmacie doktor och programansvarig för receptarieutbildningen vid Malmö högskola.

Efter en kompletterad ansökan i december 2015 har nu alltså UKÄ ändrat sitt första beslut, och bedömer nu att ”Malmö högskola har de förutsättningar som krävs för att ge en receptarieexamen och att utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och de examensmål som anges i högskoleförordningen.”

Förutom Tommy Eriksson har en lärare inom samhällsfarmaci och en inom farmacevtisk kemi anställts. Lite längre fram anställs lärare inom områdena farmakologi, läkemedelskemi och klinisk farmaci.

– Vi tar in de första studenterna hösten 2016. Det blir 50 studenter som läser totalt 180 högskolepoäng under tre år, säger Tommy Eriksson till Svensk Farmaci.

 

Mest läst